Diakónus szentelés a Terézvárosi gyülekezetben

2022. március 12-én egy örömteli alkalom volt ismét, amikor Szigeti Balázs diakónusi szolgálatra való felszentelésére került sor.

A diakónusok támogató és segítő szolgálatot végeznek gyülekezeteinkben világszerte. Ellen G. White szerint példaadó életük segítségül szolgál egységessé kovácsolni a gyülekezet közösségét.

Lelkészünk a felszentelő ima előtt elmondta, hogy hálás a gyülekezet azért, hogy Isten elhelyezte Balázs életében mindazokat az ajándékokat és jellembeli tulajdonságokat, amelyek szükségesek ennek a szolgálatnak az elvégzéséhez.

A felszentelés szertartását még ünnepélyesebbé tette az, hogy Balázs édesapja, Szigeti István testvér is részt vett fia felszentelésében.

Az ima után az ároni áldás hangzott el a Terézvárosi Énekkar vezetésével, melyhez több gyülekezeti tag is csatlakozott a teremben.

Így közösen kívánhattuk Balázs és családja életére Isten áldását a megzenésített, ihletett ige szavaival:

Áldjon meg téged, áldjon az Úr, Őrizzen téged, őrizzen Ő!
Orcáját mennyekből fordítsa le rád Atyám!
Könyörüljön rajtad, könyörüljön rajtad!
Adjon békességet!

Varju Zsuzsa