„Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örökkévaló Atya, Békesség Fejedelme!” (Ézsaiás 9,6)

Háború dúlta földön beszélgettem egy testvérrel, aki bár próbált derűs maradni, szavaiból érződött a fegyverek állandó jelenléte miatti szorongás. Vele volt kisgyermeke is, aki már – unva a felnőttek beszélgetését – láthatóan menni akart. Ekkor valaki megkérdezte: Hogy bírjátok az állandó készenlétet? A testvér válasza mélyen megérintett: „A gyermekek önfeledt öröme el tudja terelni a figyelmünket erről a szörnyűségről.”

És valóban.

Isten úgy látta jónak, hogy egy kisgyermek tereljen a helyes irányba minket; hogy egy kisded által adjon vigasztalást annyi bajtól szenvedő világuknak. Egy sötét istálló jászolában fekvő, tehetetlen csecsemőben hozta el a világ megváltását.

Micsoda titok ez! A szeretet nagy-nagy titka, ami előtt Mózeshez hasonlóan levesszük saruinkat, hogy közelebb férkőzhessünk hozzá. Ahhoz a gyermekhez, aki számos név tulajdonosa. Olyan neveké, amelyek igazából címek, hivatalának címei.

Csodálatos Tanácsadó
Erős Isten
Örökkévaló Atyja
Békesség Fejedelme

 A „csodálatos” szó azt jelenti, hogy természetfeletti. A gyermek vagy természetfeletti tanácsadó, vagy olyan tanácsadó, aki természetfeletti tanácsot ad. Bölcsessége felülről való, így teljes bölcsességgel rendelkezik.

De ő Erős Isten is. Isten, aki értünk harcol. Ez az a gyermek, aki 1Mózes 3,15-ben megígérte, hogy háborúzni fog a kígyóval. Ő maga az Isten, aki leszáll és harcol a népéért.

Az Örök Atya címet is viseli, azaz megbízható apaként viselkedik. Ellentétben Izrael történelmének királyaival, ő együttérzéssel, gondoskodással, kedvességgel és irgalommal uralkodik népén. Ő az a király, akire az emberek vágynak, aki atyai módon bánik népével.

És végül ő a Béke Hercege. Az a herceg, aki békét hoz a világba.

„Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké.” (Ézsaiás 9,7)

Most, amikor a keresztény világ Jézus születését ünnepli, álljunk meg, és figyeljük Isten Fiát, aki azért jött, hogy közel hozza Isten szeretetét teremtményeihez, és megmentse népét bűneiből.

Gyűjtsük magunk köré gyermekeinket, egész családunkat, és imádjuk együtt Istent!

Áldott ünneplést kívánok!

Kalocsai Tamás
DET elnök