Igei üzenetek

Elrabolt év

„Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással; Imádkozván egyszersmind mi érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az ige...

Mennyibe kerül a mennyország?

„Ládámban, ha pénzed csörren, lelked nyomban mennybe röppen” – hangzott Wittenbergben és környékén Johann Tetzel dominikánus szerzetes búcsúcédula vásárlására való...

Az érzékelhető ige

„És az Ige testté lett és lakozott mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki...