Az USA legfelsőbb bírósága meghallgatta a munkahelyi vallási alkalmazkodás mellett szóló érveket

A szakértők szerint a döntés hatással lehet a munkahelyi vallásszabadságra
Marcos Paseggi, Adventist Review

Fotó:
A Legfelsőbb Bíróság előtt Aaron Streett, a First Liberty ügyvédje képviselte az ügyet. A szóbeli meghallgatást követően a Groff-csoport többi tagjával együtt nyilatkozott nekünk. A Groff-ügyet Alan Reinach, a Hetednapi Adventisták Csendes-óceáni Uniójának közügyekért és vallásszabadságért felelős igazgatója (a csoport bal oldalán) vitte először a bíróság elé.

Április 18-án, az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága meghallgatást tartott, amelynek esetleges döntése – a vallásszabadság szakértői és szószólói szerint – hosszú távú hatással lehet a munkahelyi vallási alkalmazkodásra.

A Legfelsőbb Bíróság a Groff kontra DeJoy ügy peres feleinek érvelését hallgatta meg. Gerald Groff vidéki postai alkalmazott volt Pennsylvaniában, aki a munkahelyén kérte, hogy ne kelljen vasárnap, az általa tartott istentiszteleti napon dolgoznia. Bár először eleget tettek a kérésének, később mégis közölték vele, hogy vasárnap is dolgoznia kell. Groff végül úgy döntött, felmond, és bepereli munkáltatóját a vallási nyugalomnaphoz való jogának megsértéséért.

Az adventista vallásszabadság szakértői és szószólói kifejtették, hogy ez nem „egy adventista ügy”, de ennek ellenére minden vallási kisebbségre, így a hetednapi adventistákra is hatással lehet. És valóban több csoport, köztük muzulmánok, hinduk, ortodox zsidók és hetednapi adventisták nyújtottak be úgynevezett amicus curiae-t, azaz olyan nyilatkozatot, amely kifejezi Groff perének támogatását.

Az 1964. évi polgári jogi törvény VII. cikkelye tiltja a munkahelyi vallási megkülönböztetést, és megköveteli a munkáltatóktól, hogy „észszerűen alkalmazkodjanak” a munkavállaló vallási szokásaihoz, kivéve, ha ez az alkalmazkodás „indokolatlan nehézséget” jelent a vállalkozás számára. A Trans World Airlines kontra Hardison ügyben 1977-ben hozott ítélet a munkáltatók számára nagyon alacsonyra helyezte az indokolatlan nehézségek mércéjét, és a Legfelsőbb Bíróság egészen eddig ezen az ügyön keresztül értelmezte a VII. cikkelyt. Így a munkáltatóknak kevésbé kell alkalmazkodnia azon munkavállalók érdekeihez, akiknek vallási nézeteik korlátozzák a munkavégzést istentiszteletük napján. Ez a megközelítés azt eredményezte, hogy sok beosztottnak választania kellett vallási napjuk vagy munkahelyük megtartása között.

Todd McFarland, a Hetednapi Adventisták Generál Konferenciájának megbízott tanácsadója szerint „a Groff [ügy] jelenti a legjobb esélyt arra nézve, hogy visszafordítsuk a kárt, amelyet a Legfelsőbb Bíróság 46 évvel ezelőtt okozott, amikor a Kongresszus szándékával ellentétesen értelmezte a törvényt. Amennyiben a Bíróság korrigálja 1977-es tévedését, az jelentős győzelmet jelent minden hívő ember számára a saját munkahelyén.”

[Fotó: Todd McFarland]
Todd McFarland, a Generál Konferencia Jogi Tanácsadó Hivatalának megbízott tanácsadója szorosan együttműködött a Groff kontra DeJoy ügyben eljáró jogi csapatokkal, és neki köszönhető a Hetednapi Adventisták Generál Konferenciája által Gerald Groff felperes támogatására benyújtott amicus levél előkészítése. [Fotó: Todd McFarland jóvoltából].

Az április 18-i meghallgatás

Az április 18-i meghallgatáson a kilenc bíra mindkét fél ügyvédjeinek kérdéseket tett fel, az ő feladatuk ugyanis az, hogy mérlegre helyezzék a vallási jogokat kereső munkavállalók lehetőségeinek kiterjesztését. Az eljárás során Groffot a First Liberty Institute, a Baker Botts LLP, az Egyházi Államtanács és az Independence Law Center képviselte.

Az Egyházi Államtanács közleménye szerint Aaron Streett, a Baker Botts ügyvédje Groff nevében érveket terjesztett a bírák elé, kifejtve, hogy „a bíróságok igen korlátozottan értelmezik a VII. cikkelyt, és így a munkáltatóknak még a legegyszerűbb lehetőséget sem kell biztosítaniuk arra, hogy alkalmazottaik saját vallásukat gyakorolhassák.”

Alan Reinach, az Egyházi Államtanács képviselője szerint a bíróságok korlátozó értelmezése „hátrányos helyzetbe hozta azokat, akik bizonyos vallási hagyományokhoz ragaszkodnak”. Hozzátette: „Azzal, hogy mindenki számára biztosítjuk a méltányos bánásmódot, megerősítjük nemzetünk történelmi elkötelezettségét a vallási sokszínűség iránt, még a munkahelyeken is”.

Streett szerint „a bíráknak [most] lehetőségük van ebben az ügyben arra, hogy a munkahelyeken helyreállítsák a vallásszabadságot. A vallási pluralizmust nagy becsben tartó Amerikának tisztelnie kell minden munkavállaló vallásszabadsághoz való jogát.”

Kelly Shackelford, a First Liberty Institute elnöke, vezérigazgatója és vezető jogtanácsosa is egyetértett.

„Egyetlen amerikait sem szabad arra kényszeríteni, hogy választania kelljen hite és szeretett munkája között” – idézi őt az Egyházi Államtanács. „Nemzetünk történelmében számos példát találunk arra, hogyan védtük meg a munkavállalókat attól, hogy a munkahelyükön másként bánjanak velük, pusztán a hitük miatt. Reméljük, hogy a Bíróság visszaállítja a munkahelyi vallásszabadságot.”

Az Egyházi Államtanács az Independence Law Center képviseletében felszólaló Randall Wenger kijelentését is idézte: „Soha nem szabad arra kérni az amerikaiakat, hogy munkahelyük megtartásáért feláldozzák a hitüket. Mindenki jól jár, ha tisztelettel bánnak a vallásos alkalmazottakkal.”

Maga Groff is hangsúlyozta, hogy szerinte „egyetlen munkavállalónak sem szabadna választania a hite és a karrierje között, mint ahogyan én tettem.” Azt mondta, hálás, hogy az ügyet az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága meghallgatta – ez a lehetőség csak keveseknek adatott meg az ő helyzetében. „Remélem, hogy ez az ügy olyan döntést eredményez, amelynek eredményeként mások is megőrizhetik vallási meggyőződésüket anélkül, hogy hitük miatt félniük kellene állásuk elvesztésétől” – mondta.

A First Liberty Institute az ország legnagyobb jogi szervezete, amely kizárólag az amerikaiak vallásszabadságának védelmével foglalkozik. A Hetednapi Adventista Egyházi Államtanács az Egyesült Államok nyugati részének legrégebbi közpolitikai szervezete, amely a vallásszabadság, valamint az egyház és az állam szétválasztása ügyeinek szenteli magát. Az Independence Law Center egy nonprofit jogi szervezet és polgári jogi ügyvédi iroda, amely az Első Alkotmánymódosítással kapcsolatos kérdésekre szakosodott.

A The Washington Post szerint a meghallgatáson kiderült, hogy a bírák igyekeznek „egyensúlyt teremteni a munkahelyi vallási jogok és a munkáltatókra, valamint a munkatársakra háruló terhek között.” A szakértők egyetértenek abban, hogy a végeredményt nehéz megjósolni. A döntés 2023. június végére várható.

Forrás: https://adventistreview.org/news/u-s-supreme-court-hears-argument-on-religious-accommodation