Az egyház 10 000 Fontot oszt szét a megélhetési válság enyhítésére

Az élelmiszerek osztása szeretetet terjeszt a hátrányos helyzetű közösségben

A Tottenham Hotspur labdarúgóklub 849 millió dolláros globális márkaértékével az egyik leggazdagabb csapat az Egyesült Királyság premier ligájában. Új, legmodernebb stadionja Észak-Londonban található; ennek ellenére Haringey kerülete, a gyermekszegénység szempontjából, London negyedik leghátrányosabb helyzetű területe.

Két mérföldre a stadiontól a helyi adventista gyülekezet „Tottenham világítótornyának” nevezi magát, és a közösség hosszú távú szükségleteinek kielégítése érdekében folytat missziót.

A helyi gyülekezet jövőképe és ereje

Jude Jeanville lelkész és csapata vezetésével, a tagok olyan jövőképet tettek magukévá, amely képes segítséget nyújtani a növekvő inflációval, a megnövekedett energiaszámlákkal és az emelkedő üzemanyagköltségekkel küzdő személyeknek. Közösen kidolgoztak egy tervet, hogy gyakorlati módon reagáljanak a családjukat alapvető dolgokkal ellátni képtelen egyének napi szükségleteinek kielégítésére. A Szentírás értékeitől vezérelve: „A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik Isten” (Zsidókhoz írt levél 13,16), a tagok úgy érezték, hogy cselekedniük kell.

Ezen a télen eddig több mint 250 helyi lakos kereste fel a Tottenham Lighthouse gyülekezetet, hogy megkapja azokat az alapvető dolgokat, amelyek szó szerint a megélhetésükhöz szükségesek. A Brit Unió (BUC) helyi gyülekezeteiben működtetett élelmiszerbankok számos példájához hasonlóan a kedvezményezettek friss, szárított és konzerv élelmiszereket kapnak, és lehetőséget arra, hogy számos háztartási cikket is beszerezzenek. 2023 első szombatján (január 7-én) azonban, amikor a Lighthouse gyülekezet idén először megnyitotta kapuit a közösség előtt, valami egyedülálló dolog történt.

A BUC Közösségi Szolgálatok Osztályával együttműködve, a rendelkezésre álló háztartási cikkek mellett minden lakos egy ajándéktasakban adventi borítékot kapott, egyenként 40 font készpénzadománnyal az energiaszámlák támogatására. 200 ilyen tasakot osztottak szét, így összesen 10 000 fontot ajándékoztak a közösségnek.

A hatás

A BUC kommunikációs és média igazgatója, Sam Davies lelkész így nyilatkozott ennek a kezdeményezésnek a hatásáról: „Az elmúlt két év során a Tottenham Lighthouse gyülekezet által irányított következetes humanitárius segélyprogram jelentős hatást gyakorolt a közösségre és a gyülekezetre, és ennek eredményeként az ITN News (https://www.youtube.com/watch?v=kNVV49_SlG4&ab_channel=BUCTV), január 8-i vasárnapi adásában be is mutatta legújabb segélyakciójukat. A jócselekedetek kétségtelenül pozitív jelenlétet biztosítottak az egyháznak a közösségben, és egyre többen fordulnak továbbra is a gyülekezethez alapvető élelmiszerekért”.

„Az Unión belül sok más gyülekezethez hasonlóan – folytatta Davies – a Tottenham Lighthouse tagjai is arra vannak bátorítva, hogy a lakóközösségre összpontosítsanak. És azok a gyülekezetek vagy tagok, akik követik ezt az elhívást, gyakran a környék más lakói és vezetői részéről is elkötelezettséget tapasztalnak – beleértve a politikusokat is – mert őket is vonzzák az ilyen humanitárius erőfeszítések. Enoch Kanagaraj, aki néhány évvel ezelőtt hasonló programot indított a watfordi Stanborough Park gyülekezettel, szintén részt vett a Tottenham Lighthouse rendezvényén, hogy segítsen. A Stanborough Parki gyülekezettel közös erőfeszítései szintén arról tanúskodnak, hogy felkeltették a humanitárius törekvéseket előnyben részesítő közösségi vezetők figyelmét.”

A BUC Adventista Közösségi Szolgálatok igazgatója, Sharon Platt-McDonald is egyetért. „A Tottenham Lighthouse gyülekezet időszerű, együttérző, rokonszenves és következetes segítő tevékenysége csodálatos példa a figyelő világ számára, és minden elismerésem a Lighthouse tagjainak, akik 2023-ban is tanúságot tesznek az evangélium erejéről, amely jobbá teszi az életeket – és ezt a történetet megosztják a nemzettel is.

Közösségi válasz

A BUC médiacsapata, amelyet Kofi Osei-Owusu képviselt, szintén részt vett a január 7-i szombaton, hogy láthassa a Tottenham Lighthouse gyülekezet szeretetét a lakóhelyük közössége felé forduló tettekben megnyilvánulni. A gyülekezeti tagok és a környező lakosok közötti interakció filmre vétele Osei-Owusu számára inspiráló élmény volt, mert Krisztus szolgálati módszerének lehetett szemtanúja a szeretetteljes szolgálat együttérző cselekedetein keresztül.

Az adományozott javak hálás címzettjei izgatottan osztották meg válaszukat Kofival, aki interjúk felvételével örökítette meg ezeket az emberi történeteket. Sokan elmondták, hogy a gyülekezet beavatkozása milyen pozitív hatással volt az életükre az elmúlt két évben. Az eseményről készült videó az alábbi linken érhető el, itt találhatóak a helyi lakosok felemelő bizonyságtételei.

Azok közül, akik csak itt tudnak rendszeresen élelmiszerhez jutni, sokan csatlakoznak a tagokhoz a szombati istentiszteleteken is. Egyikük már a Tottenham Lighthouse gyülekezet megkeresztelt tagja. Ez a gyönyörű bizonyságtétel mutatja, hogy a szeretet és az igazság ereje képes megváltoztatni egy életet.

Lelkészi gondolatok

Jeanville szenvedélye a szolgálat, az emberekkel való kapcsolatteremtés és a közösségi szükségletek kielégítése iránt nyilvánvalóan látszik abból, ahogyan lelkesen meséli az egyház segítségét igénybe vevő lakosok változatos történeteit. Az ITN által az élelmiszerosztásról készített tudósítást így kommentálta: „Most már a média is felfigyelt ránk, úgyhogy folytassuk tovább, de ami még fontosabb, építsünk közösséget! Isten valami nagy dolgot akar tenni egyházán keresztül az Ő dicsőségére, nagyobb lehetőségeket akar adni nekünk, mint amit el tudnánk képzelni, de mindez azzal kezdődik, hogy mi magunk is fejlődünk az együttérzésben és a hitben. A legfontosabb alapelv azonban a szeretet. A közel 300 személy közül, akik hetente eljönnek az élelmiszerosztásra, vannak olyan muszlim nők, akik szombatonként megjelennek a gyülekezetben. Vendégeink 95%-a fehér európai, köztük angolok is vannak. A szeretetet megállíthatatlan; az emberek szükségleteinek kielégítése hatalmas erővel bír.”

„A Tottenham Lighthouse tagjai kiléptek a keretek közül, és összesen 10.000 fontot adományoztak,” folytatta Jeanville. „Ezt az összeget lelkiismeretesen és méltányosan osztottak szét, átláthatóan és elszámoltathatóan. A tagok és a gyülekezet azt adták, amit tudtak, és ez a jövőképüknek, valamint az embertársaink iránti szeretet által motivált bátor vezetésnek köszönhető.”

Minden adventista taghoz intézett felhívásában Jeanville emlékeztet bennünket megbízatásunkra: „A Biblia azt tanítja… »valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg.« (Máté 25,40). A gazdag ifjú pedig azt a parancsot kapta, hogy »menj el, add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek« (Máté 19,21).”

„És amikor Jézus visszatér, két kategóriába fogja osztani az embereket: azokra, akik MEGVALLOTTÁK hitüket és azokra, akik GYAKOROLTÁK azt: »Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám.« (Máté 25,34-36).”

„Isten és az emberek észreveszik a rendkívüli jócselekedeteket; ebben rejlik a megszentelődésünk.” Legyen minden egyes gyülekezetünk világítótorony, amely fényt áraszt az emberi szükségletek sötétségében, segítséget, reményt és gyógyulást hozva a helyreállításra váró életekbe.

Fotó: L: Balról jobbra: Roger Charles, Nishtha Kanagaraj, Enoch Kanagaraj és Sophie Charles (a Tottenham Lighthouse közösségi szolgálatainak vezetője), Jude Jeanville lelkipásztorral.

A cikk forrása: https://ted.adventist.org/news/church-distributes-10000-to-relieve-cost-of-living-crisis