A TED évzáró ülésének titkári jelentése Itt az ideje, hogy elmondjuk a számok mögötti történetet

Csizmadia Róbert lelkésznek ez volt az első prezentációja az évzáró ülés küldöttei előtt. Miután idén júniusban, a Generál Konferencia ülésén megválasztották a Transzeurópai Divízió (TED) titkárává, nyitóbeszédében megragadta az alkalmat, hogy háláját és köszönetét fejezze ki elődje, Audrey Andersson lelkész munkájáért. Megjegyezte, hogy hatalmas cipőbe lépett, és vannak olyan pillanatok, amikor úgy érzi, mintha mezítláb kellene egy kötélen egyensúlyoznia.

A továbbiakban beszámolt a TED legfontosabb tagsági statisztikáiról az elmúlt időszakból:

 • 88.601 tag
 • 1.399 gyülekezetben és szórványban
 • 11 unió és 3 missziós terület képviseletében
 • 28 országban és régióban
 • 207.147.000 ember között

Csizmadia kifejtette, hogy a titkárság szerepe leginkább adminisztratív jellegű, és egyre gyakrabban függ az adatok felhasználásától és elemzésétől, de hangsúlyozta, hogy alapvető küldetése továbbra is az egyház szolgálata és misszióra történő felkészítése.

Tagsági profil

Csizmadia szerint, ha megpróbálnánk jellemezni a TED egy átlagos tagját, az valahogy így nézni ki: nő, 49 éves, házas, két vagy több gyermekkel. A gyermekek fele a felnőttkor elérésekor még mindig egyháztag.

 • Az összes TED-tag 44%-a első generációs adventista.
 • Egy régebb óta megkeresztelkedett tag átlagosan 26,5 éve van a gyülekezetben.
 • A TED gyülekezetek mérete átlagosan 50 tag.

A számok története

A keresztségek száma az elmúlt évben 29%-os csökkenést mutat.

Nincs változás abban a képességünkben, hogy fiataljainkat a gyülekezetben tudjuk tartani – ez az arány továbbra is csak 50%-os.

A TED 58%-kal kevesebb átjelentkezési levelet kapott a területre költöző tagoktól.

A titkársági jelentés megvitatása

A divízió titkárának jelentésére reagálva a párbeszéd túlnyomó témája ismét a mérőszámokról és arról szólt, hogyan mérjük a sikert.

Johanna Klahr (laikus képviselő – Svéd Gyülekezetek Uniója)

Szeretném megerősíteni annak szükségességét, hogy a tagok felfedezzék lelki ajándékaikat.

Marianne Dyrud (a Norvég Unió titkára)

Ha megnézzük a TED demográfiai tendenciáit, különösen abból, amit Skandináviában látok, egyre több tag érkezik a területre—és ez jó dolog, de egyben kihívás is, mivel a kultúrák találkoznak. Azt hiszem, tudatosan el kell döntenünk, hogy milyen kultúrát akarunk kiépíteni az egyházunkban; nem akarunk széttöredezettséget; valóban együtt kell dolgoznunk, hogy közösséget teremtsünk gyülekezeteinkben.

Victor Marley (a Norvég Unió elnöke)

Nagyon érdekelnek a gondozás és megtartás számai, és emlékszem, hogy 2017-ben nagy hangsúlyt fektettek erre. Van bizonyíték arra, hogy az összegyűjtött adatok alakítják az egyház szolgálatát? Remélem, hogy tanulhatunk belőle valamit.

RC: Ez folyamatosan a napirendünkön van.

Lasse Bech (a Dán Unió titkára)

Úgy tűnik, hogy Dániában a taglétszámok minden második évben ingadoznak, mivel a keresztségeket kétévente szervezik. Emellett szintén hozzájárulhat a tendenciához az a gyakorlat, hogy a tagok neve az egyházi nyilvántartásban marad, még jóval azután is, hogy már nem járnak a gyülekezetbe.

RC: Tragikus, amikor “eltűnt tagokról“ hallunk, és fogalmunk sincs, hol vannak.

Dr. Steve Currow (A Newbold Főiskola igazgatója)

A legnagyobb aggodalmam nem az, ami most bemutatásra került, hanem az, ami emögött van. Azzal a valósággal együtt, hogy sok tag még mindig nem tért vissza a Covid-járvány után, a jelenléti számok sokkal komolyabb problémát jelentenek. Ezért úgy gondolom, hogy tudatosabban kell nyomon követnünk a látogatottsági számokat mind online, mind a gyülekezetben.

Dr. Kayle De Waal (a TED oktatási igazgatója)

A fiatalokat nem az érdekli, hogy egy épületbe jöjjenek, hanem az, hogy egy közösséghez tartozzanak. Ezért át kell alakítanunk azt, ahogyan a gyülekezetet megvalósítjuk. Hajlandóak vagyunk-e tenni azért, hogy fiataljainkat a gyülekezeti épületen kívül is a közösségben lássuk? Az is fontos, hogy nyitottak legyünk a párbeszédre azokkal a fiatalokkal, akiknek más a hitükről alkotott elképzelésük, és máshogyan élik meg, fejezik ki azt.

Peter Brucker, a vezetői mentor fogalmazta meg, hogy “a kultúra bármikor megeszi a stratégiát reggelire”. “Kulturális intelligenciára” van szükségünk. Ez része a küldetésünknek. Meg kell értenünk azokat az embereket, akiket Jézus szeretetével és igazságával próbálunk elérni—világnézetüket, aggodalmaikat, gondjaikat, reményeiket és álmaikat.

Jaanus-Janari Kogerman (A Balti Unió kincstárnoka)

A helyzet az, hogy elveszítjük gyermekeink 50%-át, de ha meg tudnánk tartani őket, akkor a Transzeurópai Divízió tagsági létszáma 180.000 is lehetne. Nagyobb erőfeszítéseket kellene tennünk, és arra koncentrálnunk, hogyan tehetjük az adventista üzenetet relevánssá a mai világban élő gyermekeink és fiataljaink számára.

Karen Porter (GK titkárság)

Tizenhárom éves koromban hagytam el az egyházat. Holt teher voltam az egyházi statisztikában. Ha nem teremtünk erősebb és jobb kapcsolatot gyermekeinkkel a gyülekezetekben, akkor továbbra is el fogjuk veszíteni őket. Gyermekszombatiskolai tanár voltam, képzés nélkül. Bármit megadtam volna azért, hogy egy olyan csomóponthoz kapcsolódhassak, ahol tapasztalatok és anyagok állnak rendelkezésre.

Az én kérésem az, hogy sokkal proaktívabbak legyünk a gyermekekért való szolgálatunkban. A GenerálKonferencia nagyszerű forrásanyagokat hozott létre a gyermekek szombatiskolai tanításához, és a közeljövőben néhány új anyag is készülni fog.

Ian Sweeney (TED kirendeltségi titkár)

Úgy gondolom, hogy a mércénknek szélesebb körűnek kell lennie, mint a keresztség. Más módon kell mérnünk magunkat. A gyülekezetben lenni nem azt jelenti, hogy a gyülekezet épületében vagyunk. Fontos, hogy egyházunkból a számoknál többet is lássunk. Nincs könnyű válasz ezekre az összetett kérdésekre.

Alan Redfern (a GK Ellenőrzési Szolgálatának igazgatóhelyettese)

A mi hagyományainkban gyakran a számok és a mérések vezérlik céljainkat. Arra törekszünk, hogy növeljük és javítsuk a számokat. Egyéb modelleket is el tudnék képzelni.

 1. Hinni, mint te, és csatlakozni
 2. Az Anonim Alkoholisták modellje (teljes és feltétel nélküli elfogadás), aminek célja, hogy minél több életet megérintsen.
 3. Az internetes modell—ahol a világ más hely lenne, ha te nem lennél ott.

Úgy érzem, jó lenne mindezeket a modelleket megvizsgálni.

Gavin Anthony (az Izlandi Konferencia elnöke)

Ezek komoly statisztikák. A kérdés tehát továbbra is az, hogy mit tegyünk velük? Hogyan fog elindulni az a folyamat, amely biztosítja, hogy ezek a statisztikák megforduljanak? Ehhez bizonyára integrált válaszra van szükség—a gondozás és megtartás szolgálatán, az adventista misszión és az evangelizációs/gyülekezetalapítási osztályon keresztül. Sőt, nem szívügye minden osztály vezetőinek, hogy elérjék az elveszett embereket?

Maureen Rock (a TED sáfársági igazgatója)

Hogyan evangelizáljuk és érjük el gyermekeinket? Itt az ideje, hogy végre ledöntsük az válaszfalakat ebben a kérdésben!

Jacques Venter (a Brit Unió titkári munkatársa)

Ha az emberek 13 éves koruk előtt döntenek Jézus követése mellett, nagyobb valószínűséggel maradni fognak. A gyermekekre szánt költségvetésünk azonban gyakran elhanyagolható. Ha erről beszélünk, erre is kellene költenünk.

Dan Serb (Az Ír Misszió elnöke)

A számok mögött kapcsolatok vannak. Ahhoz, hogy ezek a kapcsolatok jelentőségteljesek legyenek, bizalomra van szükség. Ha az emberek bizalom hiányában nem fogadják el az üzenetünket, akkor nem számít, hogy mennyire jók a programjaink. Látnunk kell, hogyan tudjuk a bizalmat elősegíteni és növelni. Időt és pénzt kell befektetnünk a bizalom kiépítésébe.”

A megbeszélés hangulata a TED vezetőinek eltökéltségét mutatta. Javítani akarnak a mérőszámokon annak érdekében, hogy pontosabb képet adjanak a tagok elkötelezettségi szintjéről az egyház küldetése és üzenete iránt. Ráadásul a vezetők elkötelezték magukat amellett, hogy megoldásokat találjanak a tagok megtartása arányának javítására. Az ülés végén a küldöttek szavazatukkal elfogadták a jelentést.

Cikk forrása: https://ted.adventist.org/news/ted-year-end-meeting-executive-secretary-report/