A keresztre feszítés előtt elhangzik Pilátus kérdése: Jézus vagy Barabbás menjen az utolsó, üresen álló keresztre?
Később Pál apostol is felteszi magának ezt a kérdést, és radikális választ fogalmaz meg önmagának:
„Krisztussal együtt megfeszíttettem. Többé pedig nem én élek, hanem Krisztus él bennem; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” (Gal 2,20)
Pál úgy látja, a húsvéti eseményekben – Krisztus helyettes áldozatában és feltámadásában – ott van Saulus, a régi Pál személyes megtéréstörténete is.
Látjuk magunk előtt megsemmisülten a damaszkuszi út porában, majd pedig újjászületve prédikálni a császár udvarában.
Megfeszíttetett Krisztussal, de fel is támadt Krisztussal! Új életet kezdett. Egy nagyszerű, kiteljesedett életet.

Pál apostol húsvéti történetében a Golgota hegyén nem három, hanem négy kereszt áll.
Ott van egy képzeletbeli negyedik is Saulus számára, szorosan Jézusé mellett.
No, nem azért, mert képes lenne megváltani önmagát, hanem Isten szeretetének vonzása miatt.

A beszámoló szerint Munkácsy Mihály nem volt megelégedve a modellel, akiről mintázni akarta Golgota című festményének Krisztusát, ezért ő maga állt modellt.
Micsoda különbség.
Krisztus helyett megfeszíttetni vagy Krisztussal együtt megfeszíttetni?
Magamat megváltani, vagy átadni neki az életemet?

Húsvét üzenete: Krisztus feltámadt, s vele együtt én is új életet kezdhetek, mert szeretett engem, és önmagát adta értem.

Ünnepeljük Isten Fiát, aki tettével megújítja egyháza elkötelezettségét önmaga iránt!

Kalocsai Tamás
DET elnök