A közösség ereje – tanítványi csoporttalálkozó és konferencia

Hálás vagyok Istennek, hogy 2020 februárjában megismerhettem a Banding Together tanítványi kiscsoport módszerét. A Covid19 járvány előtt álltunk éppen, és egy olyan eszközt kaptunk, amely által Isten sokunknak segített abban, hogy ne magányosodjunk el a bezárás ideje alatt, sőt támogassuk egymást és növekedjünk Krisztus követésében.

Magát a módszert egy lelkészértekezleten ismerhettem meg, Daniel Buck (Felebarát Keresztyén Alapítvány – a vezetői kézikönyvet ők fordították le és adták ki), valamint Gyurkó Donát Sámuel (metodista lelkész) előadásából. Azonnal megragadott, mert olyan elvek mentén épül fel, amelyekkel szívből azonosulni tudtam: a Szentírás személyes olvasására ösztönöz, arra tanít, hogy figyeljünk Isten Lelkének életünkben megnyilvánuló munkálkodására, hogy őszinte, örömeinkben és küzdelmeinkben bajtársi együttérzést és segítséget nyújtó imaközösséget ápoljunk egymással, és közben szánjuk oda életünket, hogy Istent mások is megismerhessék rajtunk keresztül.

Donáttal és más lelkészekkel, evangelistákkal időről időre tapasztalatot cseréltünk, s azon gondolkodtunk, hogyan tudnánk ezt a lehetőséget minél többekkel megismertetni. Olyanokkal, akik követni szeretnék Jézust és növekedni Benne, bármely keresztény felekezethez tartozzanak is, hiszen maga a módszer egyetemes.

Így került sor tavaly februárban egy csoportvezetői találkozóra, az első konferenciára. 2022. őszétől elindult egy Részvételi AkcióKutatás Gyurkó Donát vezetésével, aki a doktori disszertációját írja erről a módszerről. A kutatásban 3-3 fő vesz részt metodista és adventista részről. Számomra különösen érdekes és tanulságos megfigyelni, hogy milyen sajátosságok és eltérések vannak a módszer használatában, működésében.

Idén májusban országos csoporttalálkozót és konferenciát hirdettünk meg. Az volt a célunk, hogy találkozhassanak egymással azok, akik részt vesznek egy tanítványi kiscsoportban, és bátoríthassuk a csoportok működését, megoszthassuk az érdeklődőkkel a kutatás néhány tanulságát.

Délelőtt a módszer három fő eleméről – az interaktív bibliakutatásról, az elszámoltathatóságról (egymással való közösségről), valamint a misszióról – hangzott el egy-egy rövid igehirdetés. Az igehirdetésekhez kapcsolódva egy-egy kérdést is feltettünk, amelyekről csoportokban beszélgethettünk.

Délután a kutatással és néhány eredményével ismertettük meg a résztvevőket. Az interjúk és kérdőívek összesítése, elemzése nyomán már adatok is alátámasztják azt, amiről addig csak személyes benyomásaink voltak: ez az eszköz valóban hatékony segítség növekedni a bizalomban, az őszinteségben, a megnyílásban.

Jó volt látni, hogy a résztvevők inspirációt merítettek az alkalomból. Hálásak vagyunk a találkozó és konferencia megrendezésében nyújtott segítségért mind a Magyarországi Metodista Egyház, mind a Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterülete vezetőségének.

Hites Gábor
DET tanítványsági osztályvezető