Az adventizmus és az ökumenizmus

A keresztények legősibb hitvallásaikban megvallják az egyház egységébe vetett hitüket: „hiszem az egyetemes anyaszentegyházat” – olvassuk az Apostoli Hitvallásban. A Nicea-Konstantinápolyi Hitvallás pedig ezt mondja: „hiszem az egy, szent, egyetemes és apostoli egyházat”. E közös keresztény hitvallással szemben áll a kereszténység felekezeti megosztottsága. A kereszténység egységének kérdése hosszú évszázadok óta foglalkoztatja a teológusokat, de különlegesen fájóvá és időszerűvé lett az evangéliumi keresztény világmisszió kibontakozása idején. A misszióterületeken élő népek értetlenül álltak az előtt a tény előtt, hogy a keresztények egy Istenről, egy Megváltóról prédikálnak, az egység és a szeretet vallásának nevezik vallásukat, miközben megosztottságot és rivalizálást gerjesztenek közöttük.

A teljes tanulmány PDF formátumban letölthető.