TED tanácsülés – jobb együtt dolgozni

„Lelkesített az emberek lelkesedése!” – mondta Daniel Duda.

Az Adriai-tenger nyugati partján fekvő, kevéssé ismert montenegrói üdülőhely, Becici, már több mint 15 éve a Transzeurópai Divízió (TED) egyházi vezetőinek találkozóhelye. Leggyakrabban a novemberi évzáró találkozókat rendezik meg itt, ezért ritkán került sor ilyenre márciusban. A találkozó helyszíne a méltán népszerű Hotel Splendid.

Az összevont tanácsülés megszervezése a TED vezetőinek elképzelése volt.

„Mivel ötéves ciklusonként akár 10-15 tanácsülésre is sor kerülhet” – magyarázta Nenad Jepuranovic – „a divízió számára egyre drágábbá vált több helyszínt biztosítani. Ráadásul, bár az osztályonkénti ülések szervezésének is megvolt a maga értéke, ez részben hozzájárult egy »siló« kultúra kialakulásához, ami az egyházi osztályok működésének szempontjából nem egészséges.”

Március 7-10. között 200 osztály vezetői és adminisztrátorai találkoztak. A TED csapatával kapcsolatba lépve párbeszédet folytattak, ötleteket cseréltek, imádkoztak és közösen tervezték a jövőt. A kilenc rendelkezésre álló szekcióból minden egyes csoportban többen jelentek meg, mint ahányan előre jelezték a részvételt.

Íme, egy kis ízelítő az egyes szekciók beszélgetéseiből:

 

Adventista misszió

Anthony WagenerSmith vezetésével az elnökök, a gyülekezetnövekedési vezetők és a lelkészegyesületi titkárok összeültek, hogy megvitassák a misszióval kapcsolatos kérdéseket. Az alábbi következtetésekre jutottak:

* Ez a munka nagyon változatos a TED-en belül, és helyenként különösen sajátos a munkakörnyezet.

* Egy „univerzális” megközelítés számos régió számára problematikus. A párbeszéd segít tudatosítani a közös kihívásokat, és ez növekvő együttérzést, megértést biztosít a különböző kultúrák iránt, amelyekben élünk és dolgozunk.

* A munkatársak típusainak kiszélesítése (alkalmazott/önkéntes/részmunkaidős) a TED egész területén előnyt fog jelenteni a misszió tekintetében, mivel ez mindenekelőtt csökkenti a fizetett munkavállalók iránti igényt. Másodszor, a tagok bevonása lehetőséget ad a szolgálat és a lelkipásztori feladatok megosztására. Harmadszor pedig megerősíti a lelki ajándékok szükségét és szerepét az egyház növekedésének érdekében.

* Néhány igazán nagyszerű észrevétel a nemzeti és TED gyülekezetalapító „csomópontok” szükségét fejezte ki az innováció, a lelkipásztori támogatás, a tanítás és a „legjobb gyakorlatok” megismerése érdekében.

* Nagy hangsúly került a misszióra, mint az egyház és a szolgálat holisztikus funkciójára, szembeállítva azt az „evangelizálással”, ami leginkább tevékenység vagy a dogmák ismertetése. Ugyanakkor egyértelmű elvárás, hogy döntések szülessenek Krisztus mellett.

* Kifejezésre került az is, hogy a nők és a fiatalok az egész divízió területén nagyobb arányban vegyenek részt a missziói vezetésben.

 

Kommunikáció és média

A Kommunikációs Osztály ülésének szellemiségét és tartalmát az „együttműködés” szóval lehetne összefoglalni. Már a meghívott előadók – Williams Costa Jr, a GK kommunikációs igazgatója és Paulo Macedo, az IED kommunikációs igazgatója – kiválasztása is arra a látható erőfeszítésre utalt, hogy „véget kell vetnünk a siló mentalitásnak, és össze kell fognunk”, ahogyan arra David Neal, a TED kommunikációs igazgatója világosan rámutatott az üléseken.

Neal és Vanesa Pizzuto, a TED kommunikációs társigazgatója tovább modellezték ezt az elvet azzal, hogy bemutatták a TED új Kommunikációs és Médiakalauzát (amely a tartalomkészítéstől a kiberbiztonságig, a válságkommunikációtól a kommunikációs revíziókig számos témát felölel). Ez az anyag az Észak-amerikai (NAD), Intereurópai (IED) és a Transzeurópai (TED) Divíziók kommunikátorai közötti együttműködés és a három részleg erőforrásainak felhasználása eredményeként jött létre.

Ez az alkalom lehetőséget biztosított arra is, hogy a divízió kommunikációs vezetői megosszák egymással örömeiket és kihívásaikat, valamint a területükről származó kedvenc projektjeikkel és kezdeményezéseikkel lelkesítsék egymást. „Köszönöm ezt a két tartalmas napot, és annak a lehetőségét, hogy találkozhattam kollégáimmal, és kapcsolódhattam hozzájuk” – nyilatkozta az egyik résztvevő. „Összességében nagyon sok személyes áldást kaptam azáltal, hogy találkozhattam kollégáimmal és barátaimmal Európa számos országából” – mondta egy másik.

 

Család és gyermekek

Mivel a Családi Szolgálatok osztályának sok vezetője egyben Gyermekszolgálati osztályvezető is, és mivel mindkét szolgálatot Karen Holford fogja össze, logikus volt, hogy az ülésen is egy szekcióként gazdagítsák egymás szolgálatát. A csoportos tevékenység Isten szeretetének közös megtapasztalásával kezdődött: a résztvevők kreatív módon, öntapadós cetlik segítségével adtak visszajelzést örömeikről, kihívásaikról és reményeikről, de lehetőség nyílt kreatív ötletek megosztására is.

„Jézus azt mondta: »Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket« (Márk 10,14)” – magyarázta Holford. „Ezért olyan jelentőségteljes a családi és gyermekszolgálatok szerepe minden unióban, egyházterületen, misszióterületen és helyi gyülekezetben. Jézus azt akarja, hogy a gyermekek megismerjék őt, és ez többnyire a családjaikban lehetséges.” A gyermekek és családjaik terén elismert szaktudásával Holford olyan gyakorlati módszereket osztott meg, amelyekkel gyermekeink érzelmi egészségét táplálhatjuk, és a mai társadalomban való boldogulásban segíthetjük őket. Az uniók és egyházterületek vezetői a világszerte alkalmazott számos erőforrásaik megosztásával mutatták be az általuk kifejlesztett kreatív és nagyszerű ötleteiket – ez a pillanat mindenkit megihletett.

A Generál Konferencia új gyermekszombatiskolai programja, az „Alive in Jesus” (Jézusban élve), jelenleg kísérleti jelleggel működik a divíziónkban. Amikor a különböző országok vezetői megosztották egymással az új programról alkotott véleményeket, mindenki azt válaszolta, hogy a helyi vezetők, szülők és gyerekek nagyon pozitívan fogadják az új leckéket. Izgalmas volt hallani, hogy egyes gyerekek alig várják a szombatiskolát, mert tetszik nekik a történetek előadásmódja.

Szerdán dr. Willie és Elaine Oliver, a GK Családi osztályának vezetői kapcsolódtak online a csoporthoz, előadásaik középpontjában a családi oltár újjáépítése, Illés történetének mondanivalója, valamint a hármas angyali üzenet állt. A családok az egyház szíve, a család lelkiségének középpontjában pedig a házi istentiszteletek állnak. Oliverék új ötleteket osztottak meg, amelyek célja a bűntudattól, szégyentől mentes, és minden generáció számára érdekes és tartalmas családi istentiszteletek megszervezése volt.

Egy gyülekezet csak akkor virágozhat, ha minden korosztályt bevonnak és értékelnek. Ezért fontos megtanulni, hogyan lehet mindenkit érintő istentiszteleteket szervezni. E tekintetben is képzésre került sor, ahol a Gyermek- és Családi szolgálatok osztályának vezetői csoportokban együtt dolgozva, terveztek kreatív, intergenerációs istentiszteleteket Jézus példázatai alapján. Az intergenerációs istentiszteleti vázlatokból minden résztvevő kapott, hogy azt felhasználhassák helyi gyülekezeteikben.

A legnagyobb áldás az volt, hogy a vezetők össze tudtak jönni, és meg tudták osztani a családok támogatásának, valamint az elérhetetlenek – a gyermekek – elérésének jelentőségteljes feladatát.

 

Lelkészek

A Lelkészi Osztály célja az uniók és egyházterületek koordinálása és támogatása. Ezt az uniók lelkészegyesületeinek működtetésével éri el, amelyek személyes támogatást, megfelelő forrásokat, képzést és továbbképzést biztosítanak a lelkészek számára lelki és szakmai fejlődésük érdekében. A lelkészi osztály a helyi gyülekezeti vének képzésében és motiválásában is támogatja az uniókat és egyházterületeket.

„A teremben folytatott beszélgetés széleskörű volt” – számol be Patrick Johnson, a TED lelkészi osztályának titkára – „a TED stratégiai céljai mentén megvitattuk, hogyan kapcsolódik össze az evangelizáció és a tanítványság. Ezt a témát folytatta a Ministry Magazin szerkesztője, Pavel Goia, aki arról beszélt, hogy a gyülekezeti növekedés szorosan összefügg a lelki növekedéssel.

A gyakornokság, a toborzás és a szakmai fejlődés gyakorlati kérdéseire térve, Johnson és Steve Currow (a Newbold College of Higher Education igazgatója) vezették ezt a megbeszélést.

„Szeretnék hálát adni ezért a nagyon jól megszervezett lelkészi ülésért. Tetszett a keret, az előadók és az egész ülés során folytatott párbeszéd. Az előadások fontos és aktuális, konkrét kérdéseket érintettek. Szeretném kifejezni azt az óhajomat, hogy gyakrabban tartsunk ilyen üléseket” – mondta Bertold Hibner (lelkészegyesületi titkár, Litván Egyházterület, Balti Unió). Sam Ouadjo, a Brit Unió lelkészegyesületi titkára szintén nagyra értékelte az együtt töltött időt. „Nagyon jó találkozó volt. Köszönöm a meghívást”.

 

Cserkészek és ifjúság

Dejan Stojkovic videó formájában osztja meg a cserkész- és ifjúságvezetők szekciójának tapasztalatait. Tekintsük meg az ő szempontjaikat: https://youtu.be/oNGWx1biPiM

 

Közügyek és vallásszabadság

Bár a Hetednapi Adventisták szombattartó hitükről ismertek, talán a mozaikszavak iránti szeretetünkről is ismertté kellene válnunk! A Public Affairs and Religious Liberty (Közügyek és vallásszabadság) – más néven PARL – csak egy a sok közül!

A PARL ülése további mozaikszavakat vezetett be, amelyek különböző társszolgálatokat, szolgáltatásokat jelölnek – IRLA (International Religious Liberty Association/Nemzetközi Vallásszabadsági Egyesület) és AIDLR (Association Internationale pour la Defense de la Liberté Religieuse/Nemzetközi Szövetség a Vallásszabadság Védelméért).

Dr. Ganoune Diop (GK PARL igazgató), Paulo Macedo (IED PARL igazgató), dr. Daniel Duda (TED elnök és a PARL társigazgatója) és Ian Sweeney (TED PARL igazgató) előadásait követően a résztvevők a PARL szolgálatának középpontjában álló három nagy gondolattal távoztak:

* Isten szeretete

* A lelkiismereti szabadság Isten szeretetének jele

* Krisztus és a Hetednapi Adventista Egyház pozitív képviselete a teljes tagbevonás szolgálatának része

„A stratégiai területek egyik fő témája az a szándék volt, hogy alakítsunk ki szorosabb munkakapcsolatot testvérszervezetünkkel, az Intereurópai Divízióval (IED). Ezért a gondolatért nagyon hálásak vagyunk Paulo Macedo hozzájárulásának, aki 17 éves tapasztalattal rendelkezik a PARL európai kontextusban végzett munkájában” – nyilatkozta Ian Sweeney. „Macedo jelenlegi feladatai, amelyek során az Egyesült Nemzetek Szervezetével és az Európai Unióval is kapcsolatot tart, felbecsülhetetlen tapasztalatot nyújtanak. A jövőbeni együttműködés lehetősége új lendületet ad a TED vezetőinek tagjaink és közösségeink támogatásában, valamint megkülönböztető üzenetünk megosztásában” – zárta Sweeney.

 

Szombatiskola és személyes szolgálatok

A szombatiskolai és a személyes szolgálatok osztálya egy szekcióban találkoztak. Kirk Thomas lelkész, a Brit Unió szombatiskolai és személyes szolgálatok osztályának vezetője megjegyezte, hogy „a szombatiskolai ülés inspiráló és motiváló volt. Patrick Johnson igazgató kiválóan vezette. A különböző egyház- és misszióterületek által megosztott ötletek a Brit Unió stratégiai tervét is gazdagítani fogják, célunk az, hogy a szombatiskola a tanulás, a tanítványság és a közösség dinamikus helyszínévé váljon”.

Michael Mbui, a Dél-angliai Egyházterület személyes szolgálatok és tanítványsági osztályának vezetője megjegyezte, hogy „a szekciók megerősítették és tisztázták azokat a tanítványsági gyakorlatokat és folyamatokat, amelyek létrehozására bátorítjuk a lelkészeket és a tagokat, mert ezek által növekszik az egyház és valósul meg küldetése.”

Magyarországról Zarkáné Teremy Krisztina (a Magyar Unió szombatiskolai osztályának vezetője) a „A hit szakaszainak áttekintése” című előadást tartotta különösen hasznosnak, és azt is, hogy hallhatta a divízió különböző területéről érkező kollégái nézőpontjait.

„Az ülésen való részvétel során rájöttem a szombatiskolai tanítóképzés jelentőségére” – mondta az Ír Misszióterület képviselője, Sharon Rose Murphy. „Hazatérésem óta a misszióterület minden lelkipásztorát E-mailben emlékeztettem erre, kérve őket, hogy bátorítsák szombatiskolai vezetőiket a képzésre. Különösen bízom abban, hogy ennek eredményeként Írország-szerte lehetőség lesz ilyen képzésekre”.

 

Sáfárság

A TED sáfársági osztályai vezetőinek találkozója informatív jellegű volt. Terveztek, megosztották egymással gondolataikat, ötleteket fogalmaztak meg a szolgálat előre vitelére, nézve és az IED-del való együttműködés lehetőségeit is felmérték. Az ülés kiváló lehetőséget biztosított arra, hogy a résztvevők meghallgassák a kollégák által alkalmazott sáfársági képzés lehetőségeket és a bizalomépítésről szóló sikertörténeteket, előrelendítsék az átláthatóságot és tanuljanak egymástól. A fő téma azonban az volt, hogyan neveljék a tagokat abban, hogy mindig Istent tegyék az első helyre.

A párbeszéd segített azonosítani az egymással való szorosabb együttműködés, az erőforrások cseréjének és a különböző kultúráknak szóló anyagok kidolgozásának szükségét. Emellett a tizedfizetéssel és a tized felhasználásával kapcsolatos különböző nemzeti, civil korlátozások és irányelvek is felnyitották a szemünket, és segítettek a csapatnak megérteni a más területeken fennálló igényeket és körülményeket.

 

Női szolgálatok

A női szolgálatok vezetőinek képzése a „Szeretettel vezetni” mottó jegyében hangzott el. Daniel Duda adta meg ennek a szekciónak az alaphangját. Inspiráló előadásában arról beszélt, hogyan bánt Jézus a nőkkel.

Karen Holford, a TED Női Szolgálatok igazgatója vezette a párbeszédeket, és a tanácsadásban leghasznosabb és legfrissebb eredményeket osztotta meg a résztvevőkkel. Az ülések dinamikáját az az interaktív tér adta, amelyben a résztvevők flipcharttal és öntapadós jegyzetekkel oszthatták meg örömeiket, kihívásaikat és ötleteiket. Tizenhét résztvevő számolt be a női szolgálatok helyi közösségeikre gyakorolt hatásáról. Emellett kifejezték örömüket és boldogságukat, hogy vezetőként szolgálhatnak.

Ezen kívül Holford gyönyörű kézműves anyagokból álló kiállítást rendezett, és arra bátorította a nőket, hogy készítsenek valamit, ami Isten szeretetére emlékezteti őket. Ez által mutatta be a kreativitás magával ragadó és felszabadító hatását életünkben és lelkiségünkben.

Elaine Oliver, a GK családi osztályának társigazgatója is gazdagította a csapatot. Arra bátorította a résztvevőket, hogy női vezetőként törődjenek magukkal: lélegezzenek, pihenjenek, engedjék, hogy átjárja őket a Szentlélek, és építsenek egészséges kapcsolatokat. Nilde Itin, a GK női szolgálatok osztályának társigazgatója szintén üdvözölte a csapatot, és előadást tartott arról, hogy mit jelent szeretettel vezetni.

Itin előadására reflektálva Marija Trajkovska, a Délkelet-Európai Unió Női Szolgálatok osztályának – több mint huszonöt éve szolgáló – vezetője megjegyezte: „szeretettel vezetni a lényege annak, amit csinálunk és akik vagyunk”.

 

Lelkesítés és megerősítés

„Lelkesítő volt látni a különböző osztályok képviselőinek lelkesedését, akik alig várták, hogy megosszák tapasztalataikat, tanulságaikat, új dolgokat tanuljanak, és megvitassák, miként léphetünk előre egyházként” – mondta Daniel Duda, a TED elnöke. „Az is jó volt, hogy együtt dolgozhattunk, mint a divízió csapata. Az emberek lelkesen és megerősítve térnek vissza munkaterületükre. Istennek legyen dicsőség!” – zárta Duda.

 

Ezt a cikket számos közreműködő tette lehetővé, köztük (a TED igazgató mellett): Marica Mirilov, Mihalec Gábor és Karolina Poland. [Fotók: David Neal, Tor Tjeransen, Dejan Stojkovic és mások].

A cikk forrása: https://ted.adventist.org/news/ted-advisories-working-better-together