Regionális hitéleti konferencia Kecskeméten

2022. szeptember 10-én regionális Hitéleti Konferenciára került sor a Kecskeméti Adventista Gyülekezetben. A kecskeméti és bajai körzetből 5 gyülekezet képviseltette magát, így megközelítőleg 100 testvér ünnepelte együtt a szombatot.

Délelőtt mind a felnőttek, mind a gyermekek több kiscsoportban vették át a szombatiskolai tanulmányt, melyhez Kis István lelkésztől kaptunk egy nagyon gyakorlatias kérdéssort. Az idő rövidsége ellenére őszinte és mély egyéni tapasztalat megosztások, igei megélések hangzottak el a csoportokban.

Árvai Tamás, a kecskeméti körzet lelkipásztora őszinte barátsággal és nagy szeretettel mutatta be a szolgáló lelkész- és bibliamunkás testvéreket, egy-egy közös, személyes tapasztalatot, élettörténetet megosztva a gyülekezettel. Így köszönthettük Kalocsai Tamást, Stramszki Istvánt, Kis Istvánt és Gyurkó Jánost.
Délelőtt Kalocsai Tamás, újonnan megváltott DET elnök és Stramszki István DET kincstárnok szólta Isten igéjét, melyek témája Isten hitelessége, és a hiteles tanítványság volt.

A délutáni fórumbeszélgetésen is jó volt megtapasztalni a családias, baráti légkört. Kalocsai Tamás beszélt a kiscsoportok fontosságáról, hangsúlyozta a hitéleti tapasztalatok megosztásának és az Úr imádásának különleges szerepét az Istentiszteleteinken.

Farkas Réka