„Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” (Lukács 11,13)

Sally egy lerobbant házban lakott. Férje 30 éve elhunyt és Sally annyira elkeseredett, hogy ki sem akart menni a házból. Nem nehéz kitalálni, hogy milyen állapotban volt a ház, amivel 30 éven keresztül nem foglalkozott senki. A csap nem működött rendesen, csöpögött belőle a víz. Mivel nem volt pénze, hogy fizesse a számlákat, eltávolították a villany és gázórát, többé nem tudott fűteni és áramot használni. Ruhatára kopott és elnyűtt volt. Borzalmas körülmények között élt. A szomszédai ritkán látták őt elhagyni a házat. De miért is lett volna kedve elhagyni a házat, amikor ennyire elkeseredett… és amúgy sincs túl sok pénze? Egyedül ennivalót vásárolni ment el otthonról.

Az egyik ismerőse, aki már rég nem kereste fel, eldöntötte, hogy meglátogatja. Amikor megérkezett, látta, hogy a ház „romokban áll”; látta, hogy Sallynek alig van mit ennie; látta, hogy nagyon el van keseredve.

– Azért jöttem, hogy segítsek! – mondta Sallynek.

– Elmegyek bevásárolni, utána visszajövök és segítek kitakarítani a házat!

Ahogy elkezdték Jim (Sally férjének) irodáját kitakarítani, egy öreg íróasztalhoz jutottak, amit az elhunyt 30 évvel azelőtt használt. Egy borítékra bukkantak az egyik fiókban, amin ez állt: „Sallynek!” A borítékban talált levél a következő szavakat tartalmazta:

Kedves Sally!

Érzem, hogy nem sok időm van hátra, de gondoskodtam rólad. Nemsokára itt hagyom ezt a világot, de nem fogsz szűkölködni. Találsz itt egy betétkönyvet és egy kulcsot a családi értékmegőrző dobozunkhoz, amivel bemehetsz a bankba és átveheted a vagyonunkat.

Szerető férjed: Jim.

– Mi ez?! Kérdezett rá a barátnő.

– Nem tudom! – mondta Sally döbbenten – még soha nem olvastam ezt a levelet. Nagyon elkeseredtem, amikor Jim meghalt és soha nem néztem meg ezt az íróasztalt.

Amikor együtt elmentek a bankba a következőket találták: a takarékbetét számlán 58 000 $ volt, ami a 30 év kamatával 254 000 $-ra nőtt. Találtak egy érme gyűjteményt, 47 000 $ értékben. Találtak még részvényeket 550 000 $ értékben és találtak készpénzt is 32 000 dollárt.

Mindezt összevetve Sally volt a város egyik leggazdagabb személye. Összesen 883 000 $ értékű anyagi javak tulajdonosa volt. Mégis teljes szegénységben élt. Úgy élt, mint egy koldus, mint akinek nincs pénze ruhákat vásárolni, számlákat rendezni, kaját venni, annak ellenére, hogy hihetetlenül gazdag volt.

Lehetséges-e, megtörténhet-e, hogy Jézus, amikor elment a Földről nagy gazdagságban hagyott magunkra és mi mégis koldusmódra éljük keresztényi életünket?!?

Bárcsak mi is élnénk a lehetőséggel és még ma elmennénk a „bankba” Jézus levelével, amelyben ott az ígéret a legnagyobb ajándékról: Elmegyek, de nem hagylak egyedül, elküldöm nektek a Szentlelket! És erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok! A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. (Ján 16,7, ApCsel 1,8, Gal 5,22-23.)

Járai Zsolt
a szombathelyi körzet lelkésze