Poszt-COVID küldetéskonferencia

A Hetednapi Adventista Egyház Dunamelléki Egyházterülete 2021. 05. 01-én online küldetés konferenciát szervezett „Poszt-COVID világban poszt-COVID egyház, hogyan tovább?” címmel. Bár korántsem beszélhetünk még poszt-COVID világról, május 8-tól nyitnak a gyülekezeteink, és bízunk benne, hogy legalább a gyülekezetek zárt állapotát magunk mögött tudhatjuk. Ugyanakkor több mint egy év telt el az első bezárás óta, így ez a konferencia egyfajta kiértékelésre is lehetőséget adott az elmúlt időszakot illetően. Milyen hatással volt a COVID gyülekezeti életünkre? Vannak-e olyan értékek, amelyeket a nyitás után is megtarthatunk? Mit tehetünk azért, hogy továbbra is vigyázzunk egymásra? Visszatérhetünk-e régi, COVID-előtti életünkhöz?

A közel másfél éve tartó válsághelyzet még nem múlt el. Az egyre változó körülmények és újabb fejlemények—a vírus különböző mutációi, a vakcinák körüli kérdések és bizalmatlanság stb.—miatt azonban a válság kezelése nem lett egyszerűbb.

A konferencia egyik fő témája az volt, hogyan kezeljük mi, keresztény adventisták, a krízishelyzetet? A délelőtti istentisztelet során dr. Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke, a Biblián keresztül adott példát arra, hogyan kezelte Jézus a krízishelyzetet. A kánai menyegzőn, ahol Jézus meghívott vendég volt, elfogyott a bor. A válsághelyzetre ma különösen jellemző reakciók—szenzációkeltés, összeesküvéselmélet-gyártás, felelős keresése—helyett, Jézus csendben intézkedni kezdett. A szolgák feltűnés, szenzáció nélkül hordták a vizet és megtöltötték a kővedreket, ahogy Jézus parancsolta. Krisztus követőiként a mi dolgunk sem az, hogy felelőst keressünk a történtekért, vagy szenzációt csináljunk belőle, hanem az, hogy a megoldáson dolgozzunk, töltsük csendben a kővedreket.

Az Egészségügyi Szolgálatok Osztályának két képviselője ezt a gyakorlati oldalt mutatta be a plenáris előadásaik során. Dr. Nagy Sándor arról beszélt, milyen tanulságokat vonhatunk le az elmúlt idők járványaiból, és ismerve a történelmet, mire számíthatunk a COVID után. Dr. habil. Gáspár Róbert pedig arról tartott előadást, hogyan tudjuk mi, egyszerű emberek felvenni a harcot a járvány ellen, azaz, hogyan őrizhetjük meg egészségünket. Ez utóbbi előadás arról is szólt, hogy a járvány mennyire megváltoztatta az életünket, és ha végül visszatérhetünk a normális életünkhöz, ez valami „új normális” lesz.

Dr. Szabó János és felesége, Tímea, plenáris előadásukban az eszkatológikus rögeszmék fogságában élő, örömtelen, másokat nyilvánosan kritizáló lelkület veszélyeire hívták fel a figyelmet a Waco-i tragédia európai összefüggéseinek és a túlélők bizonyságtételének bemutatása által. A történelem velünk él, a hibákból tanulhatunk, vagy újra elkövethetjük őket. A válság sebezhetővé tesz, a józan gondolkodást meg kell őrizni.

Az élőben közvetített plenáris előadások mellett számos – Zoomon keresztül elérhető – szekcióra is sor került a DET lelkészeinek előadásában. Ezeknek egyik fő témája a COVID alatt megélt lelki élet volt. Hogyan változott az egyháztagok kapcsolata más egyháztagokkal, Istennel, az egyházzal vagy éppen a bibliai próféciákkal? A járvány miatt az emberek és az egyház életének bizonyos funkciói az online térbe szorultak, így más szekciókon az online jelenlét lehetőségeiről és veszélyeiről volt szó, a COVID alatt és után.

A konferencia végül egy fórumbeszélgetéssel zárult, ahol a konferencia követői feltehették kérdéseiket a rendezvény előadóinak. A konferenciát hallgatók sok kérdésre választ kaphattak a járvánnyal, és a járvány miatt megváltozott hétköznapi, illetve gyülekezeti élettel kapcsolatban. Bízom abban, hogy május 8-tól gyülekezeteinkben is józanul, a szenzáció helyett a megoldásra fókuszálva éljük meg „új normális” életünket, továbbra is vigyázva saját és testvéreink testi-lelki egészségére!

Köszönjük az áldozatos munkát a konferencia szervezőinek, és azoknak, akiknek köszönhetően élő közvetítésen vagy a Zoomon keresztül követhettük az előadásokat! Elsősorban pedig köszönjük Istennek ránk és gyülekezeteinkre árasztott gondviselését és kegyelmét a válsághelyzet alatt is!

Cserpán Ádám