Örömünnep a győri gyülekezetben

Október 7-én különleges szombatban volt részünk Győrött. Vass Melinda és Kristály Csongor örömében osztoztunk házasságuk megerősítése és keresztségük alkalmából.

Már szeptember folyamán lázban égett az egész gyülekezet, hogy méltóképpen ünnepélyessé tegyük ezt a kétszeresen is jelentőségteljes alkalmat. A szertartást Oláh László nyugdíjas lelkészünk végezte: ApCs 8,26-40-ből szólta az igét, figyelmünket a szerecsen komornyik alámerítésének történetére terelve.

Hálásak vagyunk az Úrnak, mert Melinda és Csongor személyében gyülekezetünk Istent őszintén szerető, embertársaikat szívből segítő testvérekkel gyarapodott. Jó Atyánk gazdag áldását kívánjuk házasságukra és egész életükre.

„Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét.” (Ézs 57,19)

N-Gy Á