Misszióra kiválasztva: a Hetednapi Adventista Egyház 160 éves fennállásának ünnepe

Az egyház a jövőbe tekint, az egységre, az identitásra és a misszióra összpontosítva

2023. május 21-én a Hetednapi Adventista Egyház a 160. évfordulóját ünnepli. A kihívások ellenére az adventista mozgalom mára világszélesen hirdeti az evangélium üzenetét különböző közösségeknek – mindez az elmúlt 160 év missziós erőfeszítéseinek köszönhető.

A „Misszióra kiválasztva” (Chosen for Mission) címet viselő esemény a világegyház minden tagja számára meghívást jelent, hogy a Misszió Újra a Középpontban (Mission Refocus) programon keresztül elkötelezzék magukat a misszió mellett. Ez egyúttal felhívás arra, hogy ismét kötelezzük el magunkat a Teljes Tagbevonásra és a tanítványságban való megújult részvételre is.

Idősebb Ted N. C. Wilson, az Adventista Világegyház elnöke a következőképpen nyilatkozott az esemény kialakulásáról: „Hihetetlenül hálásak vagyunk azért a kiváltságért, hogy az elmúlt 160 évben Isten végidei üzeneteit oszthattuk meg”.

A „Misszióra kiválasztva” megelőzi a 2024-es merész missziós célkitűzéseket és igyekszik felkészíteni a Világegyházat ezek megvalósítására – az adventista világmisszió 150. évfordulója alkalmából.

Történelmi találkozó: Az adventista egyház születése
Amikor a 2023-as tavaszi találkozón a 160. évforduló megünnepléséről tartott előadást, Kohler Ertön, az adventista egyház titkára hangsúlyozta, hogy milyen bölcs dolog a múltra tekinteni, hogy tájékoztasson és irányt mutasson a jövőnek. Egy hasonlatot használva kijelentette: „Az egészséges szervezetek a szélvédőre nézve haladnak előre, miközben a visszapillantó tükör használatáról sem feledkeznek meg”.

A mi visszapillantó tükrünk egyházként 1863-ig nyúlik vissza, amikor 1863. május 20-án, 20 küldött gyűlt össze az Egyesült Államok minden részéből a michigani Battle Creekben, hogy megszervezze az egyházat. Közös víziójuk és elkötelezettségük volt a Hármas Angyali Üzenet hirdetése iránt, és felismerték, hogy szerveződésre van szükség a misszió előmozdítása érdekében.

A Battle Creek-i gyülekezeti ház, ahol 1863. május 21-én megszervezték a Hetednapi Adventista Egyházat.
[Fotó: Hetednapi Adventisták Általános Konferenciájának Archívuma].

1863. május 21-én egy nyolc küldöttből álló, kiválasztott bizottság kidolgozott egy alkotmányt, amely felvázolta a későbbi Hetednapi Adventisták Generál Konferenciájának (GK) szervezeti struktúráját.

Dr. David Trim történész, az Adventista Levéltári, Statisztikai és Kutatási Hivatal (ASTR) igazgatója szerint az alkotmány tartalmazott egy preambulumot, amely felvázolta a GK kialakulása mögött álló célt és fókuszt: „Az egység és hatékonyság biztosítása a munkában és a jelenvaló igazság ügyének általános érdekeinek előmozdítása” – osztotta meg Trim a 2023-as tavaszi találkozón.

Hozzátette: „Az első GK-alkotmány ötödik cikke kimondta, hogy a Végrehajtó Bizottság különleges felügyeletet gyakorol minden missziós munka felett, és mint missziós testületnek [lesz] hatalma eldönteni, hogy hol van szükség ilyen munkára, és kik menjenek misszionáriusként, hogy elvégezzék azt”.

Összefoglalva, a GK célja az volt, hogy előmozdítsa „az egységet, az identitást és a missziót” – hangsúlyozta Trim.

Az örökségre való reflektálás: A mai adventista egyház
Ma az Adventista Egyház elkötelezett az iránt, hogy a Biblia mély megértésén keresztül segítsen az embereknek megtalálni a szabadságot, a gyógyulást és a reményt Jézusban. 160 év elteltével a Hetednapi Adventista Egyház missziós erőfeszítései hatással vannak az oktatásra, az egészségügyre és a média evangelizációjára. A 3500 taggal és 6 konferenciával indult mozgalom mára több mint 22 millió főt számláló, több mint 200 országot átfogó, globális tagsággá nőtte ki magát.

 

Az adventista egyház öröksége az elmúlt 160 év során. [Fotó: GK Kommunikációs Osztály]

A világszerte több mint 9000 felekezeti iskolával és egyetemmel az egyház több mint 2 millió diák elméjét és szívét nevelte.

Az egyház örökségének másik jelentős aspektusa az egyház egészségügyi rendszere. Több mint 200 kórházzal és szanatóriummal, valamint több mint 1000 klinikával az adventista egészségügyi intézmények holisztikus egészségügyi megközelítése hozzájárult a globális közösségek fizikai, szellemi és lelki egészségéhez.

Emellett az egyház médiajelenléte is tovább nőtt az elmúlt években. Az irodalmi evangelizációtól kezdve a kiadókig, a több mint 80 nyelven működő TV- és rádiócsatornákig, és most már a webes és közösségi média jelenlétéig az egyház kulcsszerepet játszik az evangélium terjesztésében.

„A Hetednapi Adventista Egyház figyelemre méltó növekedése az elmúlt 160 év alatt minden egyes helyi gyülekezeti tag elkötelezettségét és részvételét bizonyítja. Minden egyes ember létfontosságú szerepet játszik küldetésünkben” – mondta Paul Douglas, az Adventista Egyház pénzügyi vezetője és pénztárosa.

Hozzátette: „Miközben ezt az évfordulót ünnepeljük, minden tagot arra hívunk, hogy fogjon össze, és lépjen előre megújult szenvedéllyel és elkötelezettséggel. Gondolkodjunk együtt azon, mit jelent, hogy a misszióra vagyunk kiválasztva, tudva, hogy közös erőfeszítéseink megváltoztathatják az emberek életét szerte a világon”.

Egy jövőkép a jövőre nézve: Egység, identitás és küldetés
Amikor az egyház a múlt gazdag örökségére reflektál, „új elkötelezettséget, új energiát [és] új jövőképet kapunk a jövőre nézve” – fejezte ki Köhler.

Ahogy az egyház a jövő felé halad, az elmúlt 160 év kapcsán a hangsúly három kulcsfontosságú pontot emel ki: egység, identitás és misszió.

160 évvel ezelőtt az adventisták azzal a céllal egyesültek, hogy beteljesítsék missziós céljukat. Most az adventista vezetők arra hívják a divíziók, uniók, területek és a helyi gyülekezetek vezetőit, hogy csatlakozzanak a misszió előmozdításához ma, holnap és az elkövetkező években.

„Identitásunk Isten adta”, bibliai alapú, és az adventista alapvető hitelvek által kiemelt, osztotta meg Köhler. „Ezt az üzenetet meg kell osztani a világgal” az egyedi identitással rendelkező Krisztus-követőknek.

Egy hamarosan induló új videósorozatban, amelynek célja, hogy világszerte megerősítse és elmélyítse az adventista identitást a tagokban, Frank Hasel, a Biblikus Kutatóintézet társigazgatója és a társműsorvezető Kéldie Paroschi vendégtörténészekkel együtt vizsgálja meg a 28 alapvető hitelv megalapozottságát.

A misszió is az egyház jövőképének középpontjában áll. Köhler kijelentette: „160 évünk meghívásként áll előttünk, hogy felelevenítsük úttörőink rendíthetetlen elkötelezettségét, és felkaroljuk azokat a rendkívüli eredményeket, amelyeket az Úr ezekre a válságos időkre készített. A polarizáció közepette egységesen törjünk előre, erősítsük meg bibliai identitásunkat a relativizmus kihívásai közepette, és fiatalítsuk meg rendíthetetlen elkötelezettségünket a misszió iránt”.

Az adventista vezetők a 2023. évi éves tanácskozáson októberben megosztják és kiemelik a 160. évforduló új projektjeit és kezdeményezéseit, a tagok pedig világszerte cikkeket és forrásokat várhatnak a 161. évünk során, hogy minden tag bekapcsolódhasson a „Misszióra kiválasztva” programba.

Wilson egy utolsó gondolatébresztő megjegyzésben a világegyházhoz fordul: „Álljunk meg egy pillanatra ezen az évfordulón, hogy megkérdezzük magunktól: Valóban mindent megteszünk-e azért, hogy a világon minden embert elérjük, hogy még életünkben tanúi lehessünk Urunk visszatérésének? Ó, mennyire vágyunk arra, hogy eljöjj, Urunk Jézus

Cikk forrása: https://ted.adventist.org/news/chosen-for-mission-celebrating-160-years-of-the-seventh-day-adventist-church

(Eredeti író: Angelica Sanchez)