Mission refocus jelentés: A küldetés a mi hitvallásunk

Erton Köhler a 2023-as tavaszi találkozón bemutatja az első hivatalos Mission Refocus (Misszió újból a középpontban – a ford.) jelentést.

Április 11-én, a Hetednapi Adventista Egyház 2023-as Tavaszi Találkozójának második napján Ted N. C. Wilson, az egyház Generál Konferenciájának elnöke és a találkozó levezető elnöke bemutatta az első hivatalos Mission Refocus jelentést, mint egy „nagyon fontos szempontot, amely minden részlegben normává fog válni”.

„A Mission Refocus [segít]… Isten munkájának befejezésében. Szilárdan hiszem, hogy ennek a földnek a vége a küszöbön áll, és Jézus hamarosan eljön” – tette hozzá Wilson.

Erton Köhler, a Generál Konferencia titkára és az Adventista Misszió Hivatalának tanácsadója ismertette a Mission Refocus jelentést.

„A Mission Refocus egy projekt? A Mission Refocus egy kezdeményezés? Mi is pontosan a Mission Refocus?” kérdezte Köhler a nyitóbeszédében. ’Igen, a Mission Refocus egy projekt … egy kezdeményezés, egy mozgalom, de [mindennél] több, a Mission Refocus egy felhívás az integrációra”.

Integráció a misszióban

Az integrációt hangsúlyozták az egész szekcióban, ahogy Köhler felhívta az adventista világ vezetőinek figyelmét, hogy a válságok és konfliktusok közepette forduljanak az egyház prófétai küldetése felé.

„E mozgalom mögött egy prófétai mozgalom áll. Miközben ez a világ szétesik – kétségbeesetten hanyatlik -, Isten egy olyan mozgalmat támaszt, ahol integráltan dolgozunk”.

Ez az integráció – jegyezte meg Köhler – egy olyan együttműködés, amelyben az egész egyháznak részt kell vennie, nem szabad önelégültté válnia és úgy ünnepelnie a második eljövetelt, hogy közben a körülötte kibontakozó negatív jelekre összpontosít, hanem emlékeznie kell arra, hogy „a fő jel, a pozitív jelek egy olyan egyházhoz kapcsolódnak, amely hatalmasan felemelkedik, hogy betöltse a küldetést”.

A küldetés beteljesítése

A Misszió újrafókuszálásáról szóló jelentés során a Végrehajtó Bizottság tagjait a mozgás fontosságára emlékeztették. Köhler gondosan elmagyarázta, hogy a kezdeményezés világszerte két nagy lépésen vagy „szárnyon” keresztül mozog.

A Mission Refocus első „szárnya” 2023 januárjában kezdődött az 1. kódú Nemzetközi Szolgálati Alkalmazottak (ISE-k), vagyis az otthoni divíziójukon kívül szolgáló misszionáriusok átszervezésével, ami a divíziók, egyesületek, missziók és egységek gondos elemzését igényelte. Minden egyes divízióval találkozókat tartanak, hogy segítsenek átszervezni az erőforrások 70 százalékát a frontvonalbeli munkára.

A második szárny, amely a Mission Refocus mozgósításához szükséges a világ minden területén, a nem elért és kevéssé elért területek elfogadása, 30 gondosan kiválasztott csoport első helyre helyezésével. A jelentés 10 országot, 10 városi területet és 10 népcsoportot határozott meg három missziós csoportból: a 10/40-es, a városi és a poszt-keresztény csoportból.

A cselekvési tervvel kapcsolatban Köhler a következőket mondta: „A Mission Refocus nem egy olyan projekt, amelyet mi szervezünk és amelyben elvárunk tőletek valamit. Nincs időkorlátunk. Nincsenek meghatározott létszámú embereink. Nincs egy pontos hely, ahová mennetek kell, vagy amit át kell vennetek. Mi csak a világméretű misszió kultúráját próbáljuk magasra emelni – mindenki támogat mindenkit, mert a globális misszió mindannyiunk felelőssége”.

Válaszolva a misszióra való hívásra

Köhler meghívta a színpadra Roger Cadermát, a Dél-Ázsiai-csendes-óceáni Divízió (SSD) elnökét, hogy elmondja, hogyan alakult a Mission Refocus az ő területén azóta, hogy a 2022-es Éves Tanácson először bemutatták.

Elmagyarázva, hogy az SSD hogyan szervezte meg és bátorította intézményeit a misszióban való részvételre, Caderma felidézett egy thaiföldi missziós csúcstalálkozót, amelyen 500 egyházi vezető vett részt az egész divízióból. Az eseményről azt mondta: „A motiváció egyszerű volt: fogadjuk el a világegyház kihívását”.

E kihívásra válaszul az SSD vállalta, hogy összesen 52 misszionáriust küld ki, akik közül 18-an elhagyják az SSD-t, hogy a legkiszolgáltatottabb, elérhetetlen és kevéssé lefedett területeken szolgáljanak.

Miért elkötelezett az SSD ennyire e törekvés mellett? Caderma megosztott a Végrehajtó Bizottság tagjaival egy történetet arról, hogy George Irwin 1904-ben Ausztráliából az Egyesült Államokba utazott a tavaszi találkozóra. Utazása során nyolc napot töltött Manilában, és Irwin tudatára ébredt annak, hogy a Fülöp-szigeteken szükség van az evangélium terjesztésére.

Abban az évben Irwin felhívással fordult az Generál Konferenciához, hogy valaki menjen a délkelet-ázsiai régióba – erre a felhívásra Robert Caldwell válaszolt. Caldwell lett az első misszionárius a Fülöp-szigeteken, és ennek az egy elkötelezettségnek köszönhetően ma 1,4 millió adventista hívő él a Fülöp-szigeteken.

Caderma a világ többi területéhez intézett felhívással fejezte be beszédét: „Itt az ideje, hogy visszafizessétek, amit kaptatok”.

A divízió által adoptált országok

Köhler megismételte ezt a felhívást, amikor ismét színpadra lépett, hogy beszámoljon a Végrehajtó Bizottságnak a jelenlegi szükségletekről.

Jelenleg 10 népcsoportból csak 4 népcsoportot adoptáltak a Generál Konferencia osztályai, szervezetei vagy egységei:

A tíz országból kilencet adoptáltak:

Tízből három városi területet adoptáltak:

Minden más, jelenleg prioritást élvező helyet elfogadnak:

Felhívás a misszió újbóli előtérbe helyezésére

Köhler azzal zárta a Mission Refocus jelentést, hogy világossá tette: a kezdeményezés több mint egy mozgalom. Ez egy felhívás Isten egyháza számára, hogy forduljon az Ő eljövetele és küldetése felé. Felhívást intézett minden taghoz, szervezethez, egységhez, részleghez, egyesülethez, a gazdagokhoz és a tehetősekhez, hogy összpontosítsanak újra Isten missziójára.

Tudjon meg többet a Mission Refocusról a Mission 360 magazin különszámában és az Adventista Világ 2023. áprilisi számában.

Ha örökbe akarja fogadni a veszélyeztetett népek, országok, városi területek vagy más helyek bármelyikét, és erőforrásait arra ajánlja fel, hogy megossza az evangéliumot ezekkel az elmaradott lelkekkel, vegye fel a kapcsolatot az Adventista Misszió irodájával.

Eredeti cikk írója: Rachel Ashworth

Eredeti cikk: https://adventistreview.org/news/mission-refocus-report-mission-is-our-calling/