„Mivel járuljak az ÚR elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az ÚR a kosok ezreiben, vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mikeás 6,6-8)

Mikeás dilemmája, hogyan állhatna meg az Úr előtt, mi az, amit Isten szeret, hogyan lehetne a kedvében járni? Vágyott Isten közelségére, vágyott az üdvösségre.

A gazdag ifjú is azt kérdezte, mit cselekedjem, hogy üdvösségem legyen?

Ma kérdés még számunkra 2024-ben, hogy mi tetszik Istennek? Vagy csak az, hogy mi tetszik nekem? Vágyunk mi az üdvösségre, az Urunkkal való örökké együtt létre?

Vagy a mi kérdéseink, hogy mit cselekedjem, hogy jobb állásom legyen? Nagyobb fizetésem, protekcióm, befolyásos ismerőseim…

Lehet, hogy csak jobb életet akarunk magunknak és a gyermekeinknek? A mi kis világunk érdekel, amiben élünk, nekünk ebből kell több, szebb és jobb…

Ha mindent el is érek, úgy élek ahogy akarok, a Biblia akkor is szembesít egy Istentől származó gondolattal:
„Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, de élete veszendőbe megy?” Teszi fel a kérdést Jézus.

A mérleg egyik serpenyőjében az egész világ adta öröm, a másikban én, az ember.

Jézus azt mondja, a világ összes dolga, amire vágyunk nem ér semmit, ha a végünk pusztulás. E. G. White úgy írja le ezt, mintha egy kertben a gazokat gyűjtenénk a virágok helyett.

Mikeás választ kapott, hogy mit kíván az Úr: „Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” Milyen egyszerű.

Élj törvény szerint
A Biblia azt mondja, fogadjuk el azokat a törvényeket, amelyek körül vesznek bennünket és éljünk azok védelmező keretein belül.  Szabad akaratot kaptunk, ezét a döntéseink mutatják, meg, hogy megmaradunk-e ezen kereteken belül, vagy átlépjük azokat. A döntéseink következményével nekünk kell élnünk. Isten azt szeretné, ha jól döntenénk.

Törekedj szeretetre
Isten a szeretet, mi mást is tanácsolna nekünk, minthogy szeressünk és legyünk irgalmasok. Jézus beszél egy irgalmas szamaritánusról, aki lehajol a rászorulóhoz segítő szándékkal.
Felemeli, áldoz a gyógyulásáért és gondoskodik róla. Ahogy Jézus teszi ezt velünk nap mint nap!

Légy alázatos Isteneddel szemben
Jézus házi feladatnak adta, hogy tanuljunk Tőle!
„…tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.”
Alázattal és hálával megállni előtte. Istenem, ezt sem érdemeltem meg és azt sem, de te mégis megadtad, áldassék a Te szent neved.

Nem az a baj, ha nem tudjuk, hogy Isten milyen módon akar közösségben élni velünk, mert megkérdezhetjük és Ő válaszol az igén keresztül. A baj az, ha tudjuk mi kedves számára és nem azt tesszük.
Élj boldogan az útmutatásaim és a védelmem alatt. Szeress másokat, szóval és cselekedettel. Légy alázatos és hálás.

Petőh Imre
a pécsi körzet lelkésze