Lehet, hogy ezek Illés napjai?

252 cserkész döntött úgy, hogy követni fogja Krisztust, 133-an kérték a keresztséget, 77-en szeretnének Bibliát tanulmányozni, és 16-an keresztelkedtek meg a cserkésztáborban.

Az 1994-es év kezdetén Robin Mark, énekes, dalszövegíró és zeneszerző elkeseredett, amikor végignézett egy „Visszatekintés az előző évre” című műsort. A műsor szerint 1993 különösen rossz év volt a világ számára. A látottak megihlették Markot, aki érzéseit a „Most Illés napjait éljük” című énekben foglalta össze. Ez az ének csak nagyon lassan terjedt el az adventisták körében, ami különös, hiszen szövege a remény dalaként szól egy olyan világban, ahol a zeneszerző is elgondolkodott azon, vajon „valóban Isten irányít-e.” Amikor imájában Istennek is feltette ezt a kérdést, a dalszöveg írója választ kapott: “Lelkemben éreztem, hogy Isten válaszol az imámra, és azt mondja, hogy igenis Ő irányít. És azok a napok, amelyekben élünk, különleges idők, amikor azt kívánja a keresztényektől, hogy hitelesek legyenek; álljanak ki érte, ahogyan Illés is tette, különösen Baál prófétáival szemben.”¹.

Az ének sok sora korunk problémáiról szól—nagy megpróbáltatásokról, az Isten Igéjébe vetett bizalom elvesztéséről, sőt, még a globális felmelegedés következményeire is találunk utalást (ezt mostanában inkább ‘globális forrás korszakaként’ emlegetik), amely „éhínséget, sötétséget és háborút” okoz. De Mark arról beszél, hogy emberi állapotunk és helyzetünk megoldása „az Igazság helyreállítása” révén jön el, mert “Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által” (Efézus 2,11-18). Az Illéséhez hasonló időkben élők válasza az, hogy úgy élnek, mint akiket “Krisztus szeretete irányít…” (2Korinthus 5,18-21).

A cserkészek és Illés üzenete

Nagyjából egyidőben azzal, hogy Robin Mark megírta ezt az éneket, Malcolm Allent választották meg a Generál Konferencia (GK) világszéles cserkészmozgalma ötödik igazgatójának (1986 és 1996 között). Allen elhívása az volt, hogy minden cserkész elfogadja az “Illés-kihívást”, amelynek a lényege annyi, hogy a fiatalok befogadják Isten életüket betöltő szeretetét, mert ezekben az időkben:

  • Az embereknek nagyon nagy szükségük van arra, hogy találkozzanak Isten szeretetével.
  • Látniuk kell, hogy léteznek önzetlen emberek.
  • Látniuk kell, hogy léteznek emberek, akik törődnek másokkal.
  • Látniuk kell, hogy vannak olyanok, akik hűségesek Istenhez.

Amikor a Transzeurópai Divízió (TED) 2023-as cserkésztáborán együtt énekeltem ezt az éneket a cserkészek mai generációjával, eszembe jutott az elhívásuk: „meg kell osztaniuk Isten üzenetét a világgal”, és meg kell tapasztalniuk az „igazságot, amely szabaddá tesz minket.” Eszembe jutott a GK oktatási igazgatójának, Dr. Lisa Beardsley-Hardynak a felszólítása is, amellyel a TED oktatási kongresszusán (július 26-30, Szerbia) jelen lévő adventista tanárok felé intézett kihívást: formálják a diákokat Isten új, ellenkulturális társadalmának bajnokaivá.

Keresztség a Camporeen

„Új aratás napja jött el…”, szól az utolsó versszak sora, amely János evangéliumára utal. „Én pedig azt mondom nektek: nyissátok ki a szemeteket, és lássátok meg, hogy a gabona már megérett az aratásra!” (János 4,35 EFO). A cserkésztábor péntek estéjét pontosan ilyen érzés volt átélni—tanúi lehettünk „az Igazság helyreállításának,” és annak, hogy Jézus ereje és jelenléte új tanítványokat hív el. Nézd meg az alábbi videót!

Bemerítkezés Krisztusba és egy élő egyházba

Lelkesítő fotók tizenhat megkeresztelt cserkészről! De ez a történet sokkal mélyebb annál, mint az adott pillanat csodálatos, lelkesítő fotói. Ez a történet a Szentlélekről szól, aki heteken, hónapokon, sőt éveken keresztül dolgozott ezekben a fiatal cserkészekben, hogy eljussanak erre a pontra. Szülők, szombatiskolai tanítók, cserkészvezetők, lelkészek, presbiterek és adventista tanárok mind azt az üzenetet képviselték, hogy egy élő gyülekezetre van szükség, az Efézus 4. fejezetében szereplő gyülekezetre, amely biblikus, dicsőítő, gondoskodó, szolgáló és várakozó—hogy ne csak Krisztushoz vezessen egy cserkészt, hanem segítsen neki megtartania a Krisztussal való kapcsolatát.

16 cserkész erősíti meg Krisztusba és az Ő tanításaiba vetett hitét, mielőtt átélné a bemerítés élményét, ezzel több száz embert inspirálva arra, hogy ők is elkötelezzék magukat Krisztus mellett.

A cserkészek hitelességre adott reakciója

De a camporee hozzáadott környezete nem csak a megkereszteltek számára jelentett különbséget, hanem minden lelki kérdésekkel küzdő cserkész számára is. A videón elkapott pillanatok valóban nagyon lelkesítőek, de ami ennél is több, az Adam Hazel igei gondolataira adott válaszkártyák üzenete egyértelműen megmutatta, hogy a Lélek munkálkodik: ösztönzi, felkavarja és meggyőzi a táborozó cserkészeket. 252 cserkész döntött úgy, hogy követni fogja Krisztust. 133-an szeretnének megkeresztelkedni az előrelátható közeljövőben, és 77-en szeretnék tanulmányozni a Bibliát. Ehhez olyan ember üzenetére volt szükség, akinek személyisége hiteles, valamint tehetsége van arra, hogy kapcsolódjon a 10 és 18 év közötti gyerekekhez és tizenévesekhez. Érdemes egy pillantást vetni az ő történetére is.

A dicsőítés igenis fontos

Ha van valami, amivel az egyház küzd, de amit meg kell értenie, az az, hogy a fiatal generációk számára a dicsőítés és imádat megélése több érzékszervüket is érintő élmény, amely magában foglalja a zenét, a fényt, az éneklést és az önkifejezést. Ez a fajta dicsőítés szolgált a Camporee zenéjének alapjául is, amelyet egy újonnan alakult dicsőítő csapat vezetett, főként Hollandiából. A hagyományos és modern műfajú énekek széles skáláját nyújtva a csapat Istenre hangolódó és önvizsgálatra indító énekekkel, máskor pedig olyan dalokkal szólította meg a cserkészeket, amelyekre a táborozók együtt mozdultak és ujjongtak, kezeiket felemelve hálát és dicséretet adtak az Úrnak mindazzal, amit fizikailag nyújtani tudtak.

Balról jobbra: Joshua Sambo (basszusgitáros), Cursey James, Allard Nammensma (dobos), Reuven van den Broek (gitáros), Ethan Manners-Jones (szintetizátor), Myrthe Buiel (elöl) Manon Nammensma (hátul) és Shanevan Duinkerk.

A dobos története

Távolról nézve könnyű lenne arra következtetni, hogy az istentiszteleti csapat hihetetlenül jó zenészekből áll, akik csak az előadásmódra és a stílusra koncentrálnak. Semmi sem állhatna távolabb az igazságtól, amint azt Allared Nammensma dobos bizonyságtétele is mutatja.

„Valahányszor elérünk az éneknek ahhoz a néhány rövid szavához: „Hát lásd Ő jön, fent a felhőkön, ragyog, mint a nap, ha kürtök hangja szól,” ez az a pillanat, amikor felnézek az égre, és elképzelem, milyen lesz, amikor Jézus visszatér, hogy személyesen vele lehessünk, ahogy megígérte. Alig várom ezt a pillanatot, és minden alkalommal libabőrös leszek tőle. Ezt érzem, nem utolsósorban azért, mert jelenleg háború dúl Ukrajnában, és nagyon sok ember szenved (mindig is voltak háborúk a világon). Nemrégiben a családom egy komoly egészségügyi problémán esett át (pedig elég fiatalok vagyunk), de most már minden rendben van, hála az Úrnak. Az olyan pillanatokban, mint amin mi is keresztülmentünk, nem tehetek mást, csak az Úrra koncentrálok. Ha a világ problémáihoz hozzáadom a személyes problémáimat is, akkor mélyen vágyom arra, hogy Jézus visszatérjen és megújítsa ezt a világot a jelenlegi állapotából…”

A dobos bizonyságtétele megindító és bátorító volt. Az adventisták között kialakult egy rossz sztereotípia a dobok és dobosok iránt: valami olyasmi, hogy a dobos és a vele együtt éneklők az adventista keresztények „light” kiadása. A bizonyságtétel ennek az ellenkezőjét támasztja alá. Az ének ennek az ellenkezőjét támasztja alá. A TED cserkészeinek döntései is ennek az ellenkezőjét támasztják alá.

A Camporee tanulságai számomra:

  • Dicsérjük Istent—mint mindig—minden egyes keresztségért és döntésért.
  • A megkeresztelteknek és a döntést hozó személyeknek szükségük van folyamatos és buzgó imádságainkra.
  • Vajon a döntést hozó személyek kiváló lelkigondozásban és tanítványságban fognak részesülni?
  • Amikor a cserkészek hazatérnek, vajon egy élő, várakozó egyházi közösséget találnak-e?
  • A Camporee sikeréhez kiváló csapatépítésre, csapatmunkára és csapatgondozásra volt szükség. Dejan Stojkovic vezetése tette ezt lehetővé.

A cserkészek mai generációja úgy gondolja, hogy ‘Nincs senki Istenhez méltó,’ és ezt nem félnek többször is megismételni. Imádkozom, hogy mi is így tegyünk.

¹The Story Behind the Days of Elijah, írta Robin Mark.

[Fotók: Elsie Tjeransen és David Neal, Videók: Mike Ostrovljanovic és a TED 2023 Camporee Media Team (keresztség), David Neal (interjú), és a Hope Channel Hungary (dal)].

A cikk forrása:  https://ted.adventist.org/news/could-these-be-the-days-of-elijah