„Én kérem az Atyát, és más vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké, az igazságnak ama Lelkét!” – mondta Jézus mennybemenetele előtt. (Jn 14,16–17)

Jézus ígérete teljesült. „Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak. (Apcsel 2,4) A Szentlélek azóta is velünk van, vezeti a közösséget, és részt vesz az Istennel való kapcsolat helyreállításában.

A péceli és a zuglói gyülekezet, közel 90 fő, együtt tapasztalhatták meg a Szentlélek munkáját ezen a pünkösdi hétvégén. A bózsvai környezet friss levegővel, az előadások lelki tartalommal töltötték meg a résztvevőket. A gyerekek József történetét követhették végig egy színdarab keretében, melynek ők is szereplői voltak. Emellett közös dicsőítés, sport, túrázás, tábortűz és mély beszélgetések tették felejthetetlenné ezt a négy napot.

Hálát adunk Istennek ezért a hétvégéért, és imádkozunk, hogy a Szentlélek tovább erősítse a közösséget.

Ősz-Farkas Ábel