Kihívások – Az elérhetetlenek elérése a misszióban

20 évvel ezelőtt jártam először Bangkokban. Ezen a látogatáson a feleségem is elkísért a Chiang Mai Missziós Intézetbe. A város híres gazdag kulturális örökségéről, valamint festői szépségéről és természetközeliségéről. Chiang Mai több mint 300 templommal rendelkezik, melyek közül számos szabadon látogatható. Az olyan templomok, mint a Wat Phra Singh, a Wat Chedi Luang és a Wat Chiang Man a legnépszerűbbek közé tartoznak Chiang Maiban. A néhány templomban tett kirándulás elgondolkodtatott a szolgálat szent elhívásáról. Rávilágított arra, hogy sürgősen szükség lenne további misszionáriusokra, akik az elérhetetlen népcsoportokhoz is eljutnak az üdvösség jó hírével.

El nem ért népcsoportok

A Joshua Project világszerte tanulmányozza az el nem ért népcsoportokat.

A szervezet 7 382 el nem ért népcsoportról számol be, amelyek körülbelül 3,4 milliárd embert képviselnek. Ezen közösségek esetében a lakosság kevesebb mint 2 százaléka keresztény, és az evangéliumhoz való hozzáférés korlátozott vagy nem létezik. A világ népességének mintegy 42 százaléka él ilyen el nem ért közösségekben. A legtöbb ilyen népcsoport Ázsiában, a Közel-Keleten és Észak-Afrikában él.

Az iszlám (a világ népességének 25 százaléka) és a hinduizmus (15 százalék) képviseli a legnagyobb arányban elérhetetlen népcsoportokat. Azonban világ minden országában vannak olyanok, akik még nem találkoztak az evangéliummal.

A misszionáriusok előtt álló kihívások

 Ahogy a missziós intézetben a misszionárius családok megosztották történeteiket arról, hogyan próbálják elérni az elérhetetleneket, több kihívás is kiemelkedett számomra.

A nyelvi és kulturális akadályok jelentős nehézséget jelentenek. A nyelvi sokszínűség kihívást jelent az elérhetetlen emberekkel való kommunikációban. Ezeknek a népcsoportoknak gyakran mélyen gyökerező vallási és ideológiai meggyőződéseik vannak. Egyes országokban a politikai és társadalmi instabilitás veszélyes környezetet teremt az evangéliumi munkások számára, és megnehezíti bizonyos népcsoportok elérését.

Jelentős erőforrásokra van szükség, beleértve az anyagiakat, a szállítást és a technológiát, hogy megosszák az evangéliumot azokkal, akik még nem találkoztak vele. Különösen a világ távoli és elmaradott területein nem könnyű biztosítani és kezelni ezeket az erőforrásokat. Sok elérhetetlen népcsoport életmódja generációról generációra öröklődött, ami ellenállóvá teszi őket a változással szemben. Előfordulhat, hogy elzárkóznak az új ötletek vagy perspektívák elől, és gyanakvással és bizalmatlansággal tekintenek a kívülállókra. Ezen összetett problémák miatt az evangélium megosztása ezeken a területeken időt és türelmet igényel.

Talán az egyik legnagyobb kihívás a munkaerőhiány. Ráadásul előfordulhat, hogy a dolgozók nem rendelkeznek megfelelő képzettséggel vagy felszereléssel ahhoz, hogy hatékonyan meg tudják osztani az evangéliumot ezekben a népcsoportokban. Az aratni való sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába. (Mt 9,37; 38).

Tanulságok Pál apostol szolgálatából

Ismét elolvastam Pálnak a Mars-hegyen szerzett tapasztalatait, amelyeket az ApCsel 17,16-34-ben rögzítettek, és több döntő fontosságú tanulságot találtam, amelyek ma is érvényesek számunkra.

Úgy találtam, hogy kritikus fontosságú megérteni azoknak az embereknek a kultúráját és hitét, akiket el akarunk érni. Pál időt szán arra, hogy megértse az athéniak görög kultúráját és hitét, és kapcsolatba lépjen velük, felhasználva a vallási nyelvezetüket és utalásaikat, hogy az üzenetét érthetőbbé tegye számukra. Elgondolkodtat, hogy milyen sok időt töltöttünk azzal, hogy különböző vallási meggyőződésű emberekkel foglalkozzunk. Találtunk-e lehetőséget arra, hogy hidat építsünk muszlim, hindu, buddhista, katolikus vagy wesleyánus ismerőseinkkel?

Az evangélium üzenetének van ereje arra, hogy kihívást jelentsen és átalakítsa az eléretlen emberek szívét és elméjét. Pál arra buzdította az athéniakat, hogy forduljanak el a bálványimádástól és a hamis istenektől, és Jézus üzenetén keresztül bízzanak az egyetlen igaz Istenben. Hajlandó volt az üzenetet és a megközelítést a különböző hallgatóságokhoz igazítani. De bár Pál kontextusba helyezte az athéniaknak szóló üzenetét, az evangélium alapvető üzenetét nem kompromittálta. Amikor Jézust osztjuk meg, alázatra és nyitottságra van szükség. Ugyanakkor a Szentírás alapelvei iránti szilárd elkötelezettséggel.

Tartózkodnunk kell attól, hogy elhamarkodottan ítélkezzünk más emberek, vagy kultúrájuk felett. Bár sokan elutasították Pál üzenetét, ő mégsem adta fel az athéniakkal szemben. Kitartóan és türelmesen osztotta meg velük az evangéliumot, bízva abban, hogy az elvetett mag egy napon gyümölcsöt fog teremni (vö. 1Kor 3,6-7; 2Kor 9,10). Annak ellenére, hogy ellenállással és üldözéssel kellett szembenéznie, Pál bátor és merész maradt, amikor az evangélium üzenetét megosztotta az athéniakkal.

Mit tehetünk mi?

Mindannyian sokféleképpen segíthetünk elérni azokat az embereket, akik még nem hallották Jézus evangéliumát. Íme néhány dolog, amit érdemes szem előtt tartani:

Isten természeténél fogva misszionárius Isten. Az emberek megmentése Isten küldetése (Lukács 19,10). Legyünk Isten munkatársai a lelkek megmentésének missziójában.

Koncentráljunk az evangéliumra. Nincs más hatalmunk, mint Jézus Krisztus evangéliuma. Ez az, amit meg kell osztanunk.

Imádkozzunk! Ez a kulcs a hit kezében. Imádkozzatok az aratásért. Imádkozzatok a munkásokért. Legyetek kitartóak, türelmesek, bátrak és elszántak, amikor Isten vezetéséért imádkoztok.

Kapcsolódj be. Pál tapasztalatai arra emlékeztetnek minket, hogy mennyire fontos megérteni és elfogadni azoknak az embereknek a kultúráját és hitét, akiket el akarunk érni. Legyünk hajlandóak alkalmazkodni és kontextusba helyezni az üzenetet és a megközelítést, hogy az emberek könnyebben megértsék az üdvösség jó hírét. Maradj alázatos és nyitott.

Legyél partner.  Dolgozzunk együtt a helyi egyházakkal és szervezetekkel, hogy kapcsolatokat alakítsunk ki a közösségben élő emberekkel, és támogatást és forrásokat biztosítsunk az evangélium megosztásához. Támogasd a missziót imával és anyagiakkal.

Legyetek kreatívok. Használd a művészeti, zenei vagy más kreatív kifejezési formákban való tehetségedet, valamint a közösségi médiában való jártasságodat, hogy az evangéliumot értelmes és érthető módon oszd meg másokkal.

Szólíts meg másokat. Élénkítsd és bátorítsd a missziós szellemet. Inspirálj (vagy támogass) fiatalokat misszionáriusnak való kiképzésre, különösen az új emberek elérésére. A legfontosabb alapelv, hogy Krisztus szeretete vezéreljen. Bár nagy kihívást jelenthet az el nem ért népek felé irányuló misszió, nincs mitől félnünk. Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki ellenünk van (1János 4,4).

* https://joshuaproject.net , accessed July 20, 2023.

Eredetileg írta: Limoni Manu O’Uiha

Eredeti cikk: https://adventistreview.org/magazine-article/challenges-reaching-the-unreached-in-missions