Járványhelyzet – 2020.10.30.

Bezárások

Ezen a hétvégén zárva tartanak a következő gyülekezetek: Budapest Práter, Budapest Pesterzsébet, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Hévíz, Nyírtura, Hajdúböszörmény, Gyöngyös, Szolnok, Debrecen Józsa, Gyula 1, Gyula 2, Békéscsaba, Sarkad.

Vannak kórházban is a testvérek közül. Imádkozzunk a szenvedőkért és gyülekezeteinkért, mert hosszútűrésre van szükségünk!

 

KÉRDÉSEK

Többen küldtek hozzánk kérdéseket, a felkapott és megosztott járvánnyal kapcsolatos tartalmakról. Az egyik Lenkei Gábortól származik. Véleménye szerint az egész világ megtévesztés áldozata lett, csak ő és még néhányan képviselik az igazságot. A Magyar Orvosi Kamara állásfoglalásban határolódott el a hasonló nézeteket valló „fehér köpenyesektől” (https://mok.hu/hirek/mokhirek/a-magyar-orvosi-kamara-elhatarolodik-a-virusszkeptikus-csoportokat-vezeto-orvosoktol) A vírus/járvány-ellenes/tagadó szövetség mindegyik tagja különböző érdekeltségek miatt keresi a nagyobb figyelmet. Sajnos félrevezető és tudománytalan állításaik vannak, amelyek nem veszik figyelembe a valóságot. Az egyház Egészségügyi Szolgálatának szakemberei elhatárolódnak a járvánnyal kapcsolatos, tudományos tényeket figyelmen kívül hagyó nézeteiktől.

Miért fogadunk el kritika nélkül „szaktudást”?

Dr. Kovács Attila posztjában idéz egy kutatást, ami azokra is érvényes, akik a fenti csoportba tartozó „szaktudást” kritika nélkül fogadják. „Dunning-Kruger effektusnak hívják a jelenséget… a Cornell Egyetem két kutatója, Justin Kruger és David Dunning kísérletekkel bizonyította be … hogy minél kevesebbet tud valaki egy adott dologról, annál inkább hajlamos arra, hogy túlbecsülje saját tudását … Ha valakinek egy adott területen nincs semmiféle szaktudása, azzal többnyire tisztában van, így a magabiztossága ennek megfelelően alacsony.

A minimális tudással, és tapasztalattal rendelkezők hajlamosak azt hinni magukról, hogy ők kiválóak. A tudás és tapasztalat gyarapodásával jellemző a magabiztosság visszaesése, a saját hiányosságok felismerésének képessége ilyenkor nő. A szakértői tudásszintnél éri el a magabiztosság ugyanazt a szintet, mint a minimális tudás esetén …vagy ahogy John Cleese mondja: Muszáj valamennyire intelligensnek lenni ahhoz, hogy észrevedd, mennyire nem tudsz semmit…”

A mostani időkben életmentő lehet, hogy kiben bízunk.

Orvosi világszövetség a járványintézkedések ellen?

A másik hozzánk beküldött videó nem magyar gyártmányú, de hamar feliratozták. „ACU2020 Orvosok Világszövetsége a vírus tagadásában” címet viseli. Német nyelvterületről származik. Stramszki István, DET kincstárnok, a német forrásokat megvizsgálva írta a következő észrevételeket:

 • „orvosok világszövetsége” – megtévesztő név. Az orvosok világszövetségéhez kellene még egy jelző, például „A vírustagadó orvosok világszövetsége”, vagy „Az ÁFÁ-t eltörlő orvosok világszövetsége”, stb. Ennek híján megtévesztő megnevezés, és visszaélnek azzal a ténnyel, hogy van orvosi diplomájuk.
 • Megtévesztő a név azért is, mert nevesített jelenlévők jórésze nem is orvos, hanem politikus, vagy emberi jogi aktivista stb.
 • Megtévesztő, mert nem „világ”-szövetség, hanem csak néhány jóléti állam, jórészt skandináv származású résztvevő, ahol a szabadságjogokat igen sajátosan értelmezik – mint például a nemi identitást, stb.
 • Ehhez vegyük hozzá, hogy bevallottan nem egyszerűen megvédeni akarják a társadalmat bizonyos intézkedésektől, amelyeket egyesek túlzónak tartanak, hanem nyíltan bevállalják, hogy a jelen helyzet apropóján – azt mintegy kihasználva? – át akarják alakítani a társadalmat, méghozzá nem a vírus előtti, hanem az általuk helyesnek tartott formára. Magyarul nem a jelen helyzetet akarják megoldani és utána visszakozni, hanem lehetőséget ismertek fel benne a céljaik elérésére.
 • Az ÁFA eltörlése és ezekhez hasonló célok politikai-gazdasági program részei lehetnek – biztosan nem véletlen, hogy politikusok is jelen vannak, hiszen ebből a helyzetből is lehet tőkét kovácsolni.
 • A bemutatkozások előre haladtával, mind teljesebb a kép a résztvevők céljairól és kilétéről, amit végül önmaguk megtapsolása zár le – teljesen érthetetlenül.

Minden héten elindul egy vírus vagy járvány tagadó tartalom, ami sokak számára elfogadhatónak tűnik. Néhány összegző gondolat a fentiekhez:

Miért szimpatikus az ezoterikus „orvosi” irány? Mit képviselne ma E.G. White?

Ellen Gould White, az adventista egyház úttörőihez tartozik, aki a XIX század közepén sokat tett azért, hogy megalapozza az egyház egészséges életmóddal kapcsolatos elköteleződését. Az ő látásának eredménye a Loma Linda-i orvostudományi egyetem és kórház (USA, CA) megalapítása és ennek kapcsán a protestáns egyházak között a legnagyobb egészségügyi intézményrendszer működtetése (a világon található adventista kórházak listája: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Seventh-day_Adventist_hospitals)

 • Van felelősségünk? A keresztények egy része továbbra is rendkívül fogékony az összeesküvési elméletekre. Érdemes elgondolkozni, hogy nincs-e ebben felelősségünk. Ha a próféciamagyarázataink nem Jézus Krisztus, hanem esemény központúak voltak, nem a megoldást, hanem a a várható nehézségeket emelték ki, mennyire adtunk át olyan szemüveget, amivel a környezetünk folyamatosan alternatív valóságot lát és mindenben a Jelenések könyvének „fenevadait” keresi, de Bárányt valójában nem ismeri?
 • Mit tenne ma E.G. White? Amikor beadatta magának a fekete himlő elleni védőoltást nem sokkal annak felfedezése után (amit a vízgyógyászatot propagáló kortársai vehemensen elleneztek, mint veszélyes gyakorlatot) és alkalmazta elsőként bevezetett sugárterápiát, hálát adott a tudomány vívmányaiért. White a saját korának legfejlettebb orvosi kezelését vette igénybe, ami számára elérhető volt. A hetednapi adventista egészségi üzenet túlélte a tizenkilencedik század minden más egészségi „reformszektáját”, mint amilyen a homeopátia, az allopátia, a frenológia, a herbalizmus, mert be tudta/tudja építeni elveibe a tudományos fejlődés vívmányait, mivel megértette, hogy Isten teremtett világa végtelenül bonyolult. Előre haladt, és mindig korszerűsödött, ugyanakkor hűséges maradt azokhoz az egészségügyi alapelvekhez, melyeket Isten először 1863-ban jelentett ki Ellen White számára (lásd ESZO Kézikönyvben olvasható tanulmányokat – https://adventkiado.hu/az-egeszsegugyi-szolgalatok-kezikonyve-1042)
 • Hol állunk adventistaként? Aki szembe fordul a világ összes szaktekintélyével (beleértve az adventista tudósokat is) és ezoterikus, szcientológus, üzleti, politikai és egyéb aktivisták elméleteire épít, valójában szembe fordul az adventista egészségnevelés szellemi örökségével is. Az adventista egyház egészségőrző üzenetének pillérei: a Biblia, annak ihletett magyarázata és a bizonyíték alapú orvoslás.
 • Ezoterikus vagy adventista üzenet? Egészségi üzenetünk néhány ponton hasonló gyakorlati lépéseket tanácsolhat, mint az ezoterikus irányzatok egy része (egészséges táplálkozás, mozgás, spiritualitás). Sajnos ezek a találkozási pontok sokak számára szimpatikussá teszik a „New Age” filozófiai hátteret is, anélkül, hogy ennek tudatában lennének. Ha valaki pártolja a természetes gyógymódokat, az egészséges táplálkozást, a meditációt – ettől még nem lesz sem biblikus sem tudományos szemléletű, ha nincs összhangban sem Bibliával és a tudománnyal.
 • Miben más az adventista szemlélet? Az adventista egészségi üzenet biblikus szemlélete minden gyakorlati hasonlóság ellenére alapjaiban különbözik az ezoterikus alapokon álló aszketikus személettől. Az első összefoglalása E.G. White véleménye szerint: “Az egészségügyi alapelveknek való engedelmességgel a keresztények nem szereznek meg SEMMIT az üdvösségből vagy az örök életből” (E.G. White: Spiritual Gifts 4 kötet, 148.149 o.), CSUPÁN egészségesebbek lesznek. Az aszketikus szemlélet ezzel ellentétben az életmódban látja (keresztény kifejezésekkel élve) a lelki megtisztulás, megvilágosodás, a szellemi kiválóság, vagy kimondatlanul is az üdvösség kulcsát. Az első középpontjában Krisztus áll, az üdvösség, amit ő kegyelméből ad, a másodikban én, az én teljesítményem, az én erőfeszítésem, az általam kimunkált lelkiség, ami felkészít a végidőkre. „Az egészségi megújulás munkája legyen a frontvonalon – ennek az üzenetnek a hordozására kaptam utasítást. Mutassátok be olyan egyértelműen ennek értékét, hogy széles körben ráébredjenek szükségességére. Az egészségtelen ételektől és italoktól való tartózkodás az igazi vallásosság gyümölcse.” (E.G. White: CDF 457/788.)

Dr. Hella Zoltán interjú

Készült egy interjú Dr. Hella Zoltánnal, aki egy ideig covid osztály szakmai vezetője volt és első kézből találkozott a járvánnyal. Többek között beszélt a maszkról, mint a védekezés első számú lehetőségéről (a déli féltkén elmaradt az influenzajárvány, a maszkhasználat miatt; kiderült, hogy nemcsak másokat védünk vele, hanem magunkat is), az orvosi összeesküvési elméletek miértjéről és a járványkilátásokról.

A videó egy hét alatt rekord nézettséget ért el, a többi egyházi tartalomhoz képest. Köszönet mindenkinek, akik ilyen felvételeket is megosztanak: https://www.youtube.com/watch?v=6rrGNVU98xQ

 

A videó témája a védekezés első vonaláról szól: hogyan kerülhetjük el a fertőzést. A védekezés második vonala az immunrendszer, aminek akkor van dolga, ha az első védvonal elesik és mégis találkozunk a betolakodókkal. Nem az a cél, hogy mindenáron munkát adjunk az immunrendszernek, mert senki nem tudhatja hogyan fog reagálni a helyzetre. Az életmódunk befolyásolja az immunrendszerünk egyik részét, amiről külön adásban lesz szó. A védekezés harmadik vonala, amit azokért tehetünk, akiknek az immunrendszere nem vagy nehezen tud megbirkózni a fertőzéssel (kórházi ellátás). Ezek a védvonalak nincsenek egymással ellentétben. Mindhárom vonalra találunk példát a Bibliában:

 • Megelőzés – fertőzések elkerülése. Ide sorolhatjuk a karantén intézményét, a fertőző ürülék élettérből való eltávolítását, a kézmosást és a közegészségügyi szűrést (amit abban az időben a papság gyakorolt). A bibliai rendelkezések nem hagytak mindent az immunrendszerre. Van, amikor a közegészségügy jelenti a megoldást (lásd Semmelweis történetét, aki a bibliai kézmosás akarta bevezetni, de a kollégái kinevették)
 • Gyógyulás – mint természetes folyamat
 • Terápia – külső segítség a gyógyuláshoz

Vigyázzunk egymásra!

Dr. Ősz-Farkas Ernő
DET elnök, ESZO vezető