Ítélkezés vagy ítélet – te melyik mellett döntesz?

Az újszövetségi istentiszteleti közösség egy – számomra – fontos jellemzője, hogy abban minden hívőnek fontos szerepe van. Nem válik szét a gyülekezeti közösség szolgálókra és fogyasztókra, hanem ahogyan Pál megfogalmazza: „…amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata: minden épüléseteket szolgálja!” (1Kor 14,26)

Örülnék, hogy ha ez érvényesülne a bezárás utáni újranyitáskor, ha mindannyian azzal a lelkülettel vennénk részt az istentiszteleti alkalmakon, hogy készek vagyunk szolgálni az Istentől kapott talentumainkkal. Imádságban, éneklésben, tapasztalat megosztásában, figyelmességben, bátorításban, vigasztalásban, igei felismerésekben…

Az alapelv, amit mindenkor szem előtt kell tartanunk: „minden épüléseteket szolgálja”. „Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.” (Efézus 4,29).Bármit végzünk, bármi legyen is a szolgálatunk, Isten arra hív, hogy kapcsolódjunk be az Ő munkájába, legyünk részei annak a küzdelemnek, amellyel emberekért fáradozik. A befolyásunk, életünk hatása ne rombolja, hanem segítse az ő munkáját.

Ahhoz, hogy így tehessünk, szükségünk van arra, hogy megszívleljük és begyakoroljuk Pál tanácsát: „Ne ítélgessük hát többé egymást, hanem azt ítéljétek meg inkább, miként nem okoztok a testvéreteknek megütközést vagy botránkozást.”

Abban fogunk megerősödni, amit sokat gyakorolunk. Empátiára, egyfajta előre látásra, érzékeny hallásra van szükségünk ahhoz, hogy már azelőtt érzékeljük a várható hatást, mielőtt kimondanánk, vagy megcselekednénk valamit. Önuralomra és alázatra van szükségünk, hogy ne „zsigerből” reagáljunk, hanem mérlegeljük: amit tenni, vagy mondani készülök, azzal segíteni fogom a másik életét, hitét, Istennel való közösségét?

Hatalmas változást hozhat gyülekezeti közösségeinkben ennek a készségnek az elsajátítása! Isten kész segíteni nekünk ebben, ha odaszánjuk magunkat embertársaink építésére. Törekedjünk erre, és gyakoroljuk kitartóan!

Hites Gábor
tanítványsági osztályvezető, UB tag, lelkész