„Hirdesd az igét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.”
(2Tim 4,2)

Aki állt már fenn szószéken, tapasztalhatta, hogy milyen nehéz ebben a mai ingergazdag világban lekötni bármiféle beszéddel még a hívő emberek figyelmét is. S ha netán ez még sikerül is, akkor is kérdés, hogy mi marad meg, mi valósul meg az elhangzottakból.

Lelkipásztorként egyre-másra hallom: „Az igehirdetés elavult”, „másféle istentiszteleti módszert kéne kitalálni”, „nekem hiába prédikálsz… És persze, ilyenkor az ember megpróbál mindenféle alternatív eszközt bevetni a figyelem megragadására, úgy, mint különleges történeteket, vetítést, drámajátékot stb.

Egy alkalommal például, mikor a közösségépítés fontosságáról beszéltem, akkor egy „házi feladatot” is adtam a gyülekezetnek. A jelenlévők felírták nevüket egy kis cetlire, majd mindenki húzott egy nevet. A feladat csupán annyi volt, hogy „A következő héten hívd fel, vagy látogasd meg azt a személyt, akinek a nevét húztad.”

Két hét múlva az igeszolgálat előtt megkérdeztem; hányan csinálták meg a kis „házi feladatot”. A többség már rég elfelejtette mi is volt, csupán két- három kéz lendült a magasba, hogy ők megtették. Bizony ekkor komolyan elgondolkodtam, ha csak egy ilyen parányi dolog sem valósul meg az elhangzottakból, vajon van-e értelme bármit is szólni?

Lehet tényleg elavult az igehirdetés? Le kéne cserélni? Modernizálni kéne? Vagy valami újat kéne kitalálni? Olyan meseszerűt, cirkuszszerűt, amire az emberek vágynak?

A Szentírás azzal vigasztal, hogy nem mi vagyunk az elsők, akiknek az igehirdetése látszólag céltalan. Az első prédikáció a tökéletesen teremtett világ felé Isten szájából hangzott el. A bűn pusztító, halálos voltára hívta fel Ádám és Éva figyelmét és a hatása… bőrünkön érezzük ma is…

Aztán ott van Noé, aki 120 éven keresztül prédikált. A próféták, Jézus, az apostolok, szintén kitartottak az igehirdetés mellett: „egyfelől a zsidók jelt kívánnak, másfelől a görögök bölcsességet keresnek. Mi pedig Krisztust prédikáljuk, mint megfeszítettet, a zsidóknak ugyan botránkozást, a görögöknek pedig bolondságot.” (1Kor 1,22-23)

Ez alapján az igehirdetésnek ma is van létjogosultsága. S a célja épp az, hogy rádöbbentsen; nem a prédikálást kell valami mással lecserélni, hanem a nyughatatlan, bűnös kívánságokkal teli kőszívünket, mely helyett a nagy Orvos új, érző, tiszta szívet ad.

„Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem.”

„Uram, nyisd meg az én ajkaimat, hogy hirdesse szájam a te dicséretedet.”  (51. Zsoltár 12 és 17. vers)

Áldott szombatot!

Tóth Szilárd
DET titkár