Gyermekek a fókuszban az újbudai gyülekezetben

Június 15-én, az újbudai gyülekezetben a gyermekek kerültek fókuszba, ugyanis tanévzáró ünnepséggel egybekötött gyermekistentiszteletet tartottunk. Minden korosztálynak megvolt a feladata: a kisgyermekek adományt gyűjtöttek, a nagyobbak konferáltak, illetve a kezdő-és záróimát mondták, a felnőttek az igei gondolatokat tolmácsolták.

Az igehirdetés három blokkban hangzott el, a köztes részekben vidám gyermek- és ifjúsági dalokat énekeltünk közösen. Lelkészeink közül Bihari Csaba a nyári vakációra látott el igei útravalóval, míg Henter Zsombor a keresztény élet lényegét egy rab- illetve szabadon szárnyaló madár képén keresztül mutatta be. A harmadik blokkban Gáspár Zsolt egy bibliai testvérpár, Ézsau és Jákob életéből merített életképeket. Vigyázzunk, hogy Ézsauhoz hasonlóan ne tékozoljuk el elsőszülötti jogunkat, ne játsszuk el örök életünket „egy tál lencséért”. Amennyiben a csaló Jákobban ismerünk magunkra, ne feledjük, hogy ha Istenhez menekülünk, Ő hibáink ellenére elfogad minket és kész szövetségre lépni velünk.

Kézműves percek keretében mindenki elkészíthette saját ima-létráját zseníliadrótból. Minden egyes létrafok elkészítése után egy-egy csendes imára került sor. Az így elkészült létra arra emlékeztet, hogy az ima egy olyan eszköz, amely összeköti a Földet a mennyel. Ha Istent keressük és az Ő akaratát, akkor Isten is közeledni fog hozzánk és beváltja életünkben ígéreteit.

A közösen elfogyasztott ebéd után a délutáni alkalom játékos formában zajlott, amikor a „Lélek gyümölcse” témakört dolgoztuk fel bibliai rejtvények és önismereti feladatok által, majd tombola zárta az alkalmat.

A késő délutáni órákban a gyermekiskola tagjai, vezetőnk, Kovács Zsuzsa és férje, Zsikla Pál vendégszeretetében bővelkedhettek. A családi kert helyet adott a finom vacsorának, baráti beszélgetéseknek és az örökmozgó gyermekek energiáinak levezetésére.

Egy mondatba sűrítve az egész napot: jó volt közösségben lenni Istennel és egymással.

Szabó Imola