Hát eljött ez a nap is.

Hány és hány diák sóhajt fel ezekben a napokban a tanév végeztével: itt a nyár, végre jöhet a megérdemelt vakáció!

A szülők elégedetten nézegethetik gyermekük bizonyítványát, örülhetnek az elért eredménynek. Lám megérte a sok áldozat!?

A Dunamelléki Egyházterület vezetése együtt örül veletek! Használjátok ki a 30 ezer forintos támogatást, és jelentkezzetek egyházi táborainkra.

A világ nagy iskolájából azonban még nem csengettek ki. Az óra ketyeg tovább, s úgy tűnik, (tűz)szünetre sincs idő. Ebben az iskolában, valahogyan minden a feje tetejére állt. Hiányoznak a biztonságot adó keretek; a tananyag tele van hazugságokkal; a diák osztogat bizonyítványt a Tanárnak.

Nagyon szeretem, ahogyan Isten kezeli a bűn bizonytalanságában vergődő ember vagdalkozását. Az, amilyen gyengéden, ugyanakkor teljes értékű vitapartnerként kezelve leül mellénk, és nem megalázva érvel, válaszol frusztrációnkból fakadó vádjainkra, az lenyűgöző számomra.

Jöjjetek, szálljunk vitába! – mondja az Úr. Ézsaiás 1,18

Isten belemegy ebbe a nagyon is komoly „játékba” és átveszi a bizonyítványt az emberiségtől. A következő, 31-ig terjedő versekben Isten világosan beszél az ember rossz döntéseinek fájdalmas következményeiről, ami egyértelműen túlmutat az érzelgős vallásosságon, és egyszersmind kifejezi azt is, hogy nem mond le egyetlen teremtményéről sem.

A posztmodern utáni, alapértékeket is megkérdőjelező társadalmunknak mindennél nagyobb szüksége van valamire, vagy inkább Valakire, aki biztos támpontot jelent ebben az értékvesztett világban. Ma, amikor az emberiség erkölcsi ítélőképessége közelít a néhai niniveiekéhez, Isten bizonyítványában még mindig ott találjuk a menny legfontosabb tantárgyát, ti. Krisztus önfeláldozó tettét érettünk. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Őáltala. 1János 4,9

Nincs ennél nagyobb motiváció hitünk megélésében. Isten szeretete képessé tesz bennünket úgy szeretni, hogy semmit ne várjunk cserébe, függetlenül attól, hogy hogyan érezzük magunkat, vagy mi könnyebb számunkra. Isten arra is képessé tesz, hogy anélkül szeressünk, hogy megbecsülést várnánk a másiktól, mert a tökéletes Istenben megkapjuk ezt a lelki szükségletünket is. Így szabadokká válunk arra, hogy örömmel megosszuk Őt embertársainkkal.

Ha szeretnéd megváltoztatni a világot, íme az út, amit Krisztus is bejárt.

Mert a valóságban Isten bizonyítványai mi magunk vagyunk. Mert nyilvánvaló, hogy ti Krisztusnak … levele vagytok, amely nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével van felírva; és nem kőtáblára, hanem a szívek hústábláira. 2Korintus 3,3

Mutassuk be hát a könyörülő és irgalmas Istent az őt nélkülöző világnak!

Kalocsai Tamás
egyházterületi elnök