„De vigyázzatok magatokra, hogy valamikor meg ne nehezedjék a ti szívetek dobzódásnak, részegségnek és ez élet gondjainak miatta, és váratlanul reátok ne jöjjön az a nap:” (Luk 21,34)

Már 10 éve, hogy az Agamemnon zászlaja alatt egyesült görög sereg eredménytelenül ostromolta Trója városát. Egymás után estek el a legkülönb vitéz hősök, de a trójaiakon nem találtak fogást.

Míg, a legenda szerint egy nap, Ithaka királya, Odüsszeusz, Pallasz Athéné sugalmazására egy hatalmas falovat készíttetett, melyben görög katonák rejtőztek el. Ezután a görög csapat visszavonulást színlelve elhajózott, a trójaiak pedig ezt látva kijöttek a városból és bevontatták a hátrahagyott „különleges ajándékot’”, majd győzelmi lakomát rendeztek. S mikor, mindenki bortól mámorosan aludt, a görög katonák előbújtak rejtekhelyükről, a várost felgyújtották, kifosztották és mindenkit lemészároltak.

Örök tanulság, melyet a bűnügyi statisztikák alátámasztanak, hogy a csalók és a trükkös tolvajok ma is így dolgoznak. Legtöbbször a hanyagságunkat és a jóhiszeműségünket kihasználva fosztanak ki bennünket.

Nem véletlen, hogy Jézus is számtalan helyen figyelmeztet arra, hogy az Ő visszatérése előtti időben különösen vigyázzunk az igazi értékeinkre. Mert az Ördög, aki tolvaj és emberölő kezdettől fogva, még aktívabban tevékenykedik, és ő nem a bankszámládat, nem a mobiltelefonodat, nem a kocsidat vagy a kerékpárodat akarja elvenni tőled. Sőt, legtöbbször épp ezek a Sátán mai trójai falovai, melyeket a kezedbe ad és közben ellopja az Istenbe vetett hitedet, a családra fordítandó idődet, a boldogságodat, a lelki békédet, szívedből az örömet és az örök életedet.

„Sátán mindent megtesz, amire lehetősége van, hogy az a nap készületlenül találja őket. Ügyeikből akadályt kovácsol számukra; földi kincsekből csapdát állít nekik; nehéz, kimerítő terheket helyez rájuk, hogy az élet gondjaival túlterhelt szívüket a megpróbáltatás napja tolvajként lepje meg.” (E. G. White Nagy Küzdelem, Nagy nyomorúság c. fejezet)

De a jó hír; Jézus leleplezte a Nagy Csaló mesterkedéseit! Felfedi, hogy milyen veszélyt rejtenek ezek a trójai falovak, melyek maguktól nem juthatnak be hozzád. A Sátán a te beleegyezésed nélkül nem ejthet csapdába téged!

Így, ne feledd! Isten a mi védelmünk, „pajzsunk” a lelkek ellensége ellen. Biztonságban vagyunk, „Ha az Úr oldalán állunk, gondolatban vele vagyunk, legkedvesebb gondolataink vele kapcsolatosak. Nem vagyunk a világ barátai, mindenünket, egész lényünket Istennek szenteltük. Arra vágyunk, hogy képe kirajzolódjon bennünk, a lelkét szívjuk magunkba, az akaratát cselekedjük és minden dologban a kedvét keressük. (Ellen G. White: Testimonies to the Church. 2. köt. 262. o.).

Áldott szombatot!

Tóth Szilárd
DET titkár