Vegetáriánus főzőklub Pécsett

2015. február 24-én indítottuk el a Pécsi Gyülekezetben a Vegetáriánus Főzőklubot, amit a nyári szünetektől eltekintve folyamatosan tartunk. Az induláskor attól féltünk, hogy lesz-e érdeklődő, jönnek-e vendégek, hiszen a gyülekezetünk a város szélén van. Lesznek-e olyanok, akik időt és fáradságot nem kímélve kiutaznak a város szélére? Nagyon hamar elérte a klubot látogató vendégek létszáma 25-30 főt. Volt, amikor a klubot szervező és vezető Kraszkóné Dénes Zsuzsa attól félt, hogy kicsi lesz a hely, kevés lesz a szék.

Klubfoglalkozásaink egy-egy rövid előadással kezdődnek, ami ebben az utolsó évadban az egészség 8 alapeleméről szólt. Ezeket Dénes Tamás tartotta. A jelenlévők szívesen kapcsolódnak be az előadásokba is, de gyakran hoznak a maguk készítette egészséges ételekből kóstolót.

Nagy előszeretettel tanulmányozzuk a népek/nemzetek konyháit és a lelkes kis csapatnak köszönhetően meg is kóstolhatjuk a finomabbnál finomabb egészséges ételeket. Évadzáró alkalmunkon május 29-én a brit konyhák vegetáriánus ízeivel ismerkedhettünk meg.

 A vendégek számára minden alkalommal lehetőséget adunk, hogy régebbi Boldog Életfolyóiratokat elvigyenek olvasásra, amivel szívesen élnek.

A klubalkalmak az ételek kóstolásával fejeződnek be, amikor nagyon jó lehetőség van beszélgetésekre, ismerkedésekre és mára már barátságok alakultak ki.

A pécsi Vegetáriánus Főzőklubon is megtapasztaltuk, hogy „a közös étkezés barátokká tesz”!

Eddig tanult, tesztelt ételek receptjei, fotói megtalálhatók a gyülekezetünk weblapján: oldalon a “Főzőklub” menüpont alatt.

Ömböli Gyula

Pécsi keresztség

„Ó! Halljad te föld és halljad te ég!” – Ezeket a szavakat énekelve kezdtük a keresztségi istentiszteletet Pécsett 2018. május 26-án, amikor három személy kifejezte határozott szándékát, hogy szeretnének szövetséget kötni Istennel.

Elmondták, hogy számukra mit jelent a Jézussal való találkozás és mit tett az ő életükben a Megváltó. Miután Körmőczi Miklós testvérrel közösen imádkoztak, Petőh Imre, a gyülekezet lelkésze fogadta őket a keresztelő-medencében. Két  testvérünk, Müller Teréz és Ócsai András a Pécsi Gyülekezet tagja lett, míg Bellai Béla testvérünk a Kaposvári Gyülekezetet erősíti.

A Pécsi Gyülekezet kórusának a szolgálata mellett a nagyatádi és a kaposvári testvérek szolgálatai tették még áldásosabbá a napot. Isten áldja testvéreinket az úton!

(Ömböli Gyula)

Menyegzői istentisztelet Pécsett

Ünnepélyes menyegzőn vehettünk részt a pécsi imaházunkban 2018. május 27-én. Csizmadia Róbert azzal kezdte a beszédét, hogy milyen jó dolga van, hiszen teológusként szabadon beszélhet teológiai nyelven a párhoz, mivel mindketten teológiát végeztek.

Szenes Eszter és Ömböli Dávid, már az ATF-en barátok lettek, amiből elindult az a folyamat, ami ezen a napon az egymással való szövetségkötéshez vezetett. Csizmadia Róbert, aki mindkettőjüket jól ismeri, személyes és bátorító szavai után Isten áldását kérte frigyükre.

A kórus-, vers- és zenei szolgálatok még áldásosabbá és meghittebbé tették ezt a csodálatos napot. Sok boldogságot az ifjú párnak!

(Ömböli Gyula)

Pünkösdi közönségtalálkozó a balassagyarmati börtönben

Rendhagyó alkalmak a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben – II.

Május 17-én a pünkösdi istentisztelet alkalmával két hittestvéremmel és 27 fogvatartottal közösen megtapasztalhattuk a Szentlélek jelenlétét.

Ünnepi istentiszteletünkön az „Új esély” című filmet néztük meg közösen az elítéltekkel, miután alkalom nyílt arra is, hogy a film rendezőjével beszélgessünk. Először Krisztián lelkész testvérem kérdezte Tibort a film ötletéről, illetve megvalósításáról. 

 Megható volt számomra Tibor testvérem megtérésének története a sportkarriertől egészen a filmkészítésig. Többször visszatért életének nagy tanulsága úgy a film, mint a beszélgetés során: ha győzni akarsz, akkor először veszítened kell… 

Jó volt megtapasztalni azon őszinte kérdések áradatát, amelyeket az elítéltek intéztek Tibor testvérünkhöz. Áldásos alkalmunkat Krisztián záró imádságával fejeztük be.

Gondolataimat egy elítélt szavaival zárom: „Mikor lesz a következő?”

NAL

Balassagyarmaton 27-en

Rendhagyó alkalmak a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben – I.

A március 29-ei húsvéti istentisztelet alkalmával három hittestvéremmel és 27 fogvatartottal közösen megtapasztalhattuk Jézus szeretetét. 

Áldásos alkalom volt. Közösen dicsőíthettük mennyei Atyánkat versszolgálatokkal, énekszolgálatokkal, valamint a Jézussal járás – olykor könnyű, olykor rögös, nehéz – útját osztotta meg velünk Csilla testvérünk, aki verseiben tudja leginkább bemutatni Jézus szeretetét. Vele szerzett tapasztalatait szép virágcsokorba kötötte: elmesélte megtérése, betegsége és gyógyulása történetét. 

Dicsőítésünk fontos részét képezték a versek, melyekből hat hangzott el, két szerző tollából: egy fogvatartott (R.O.), illetve Tótok Csilla szerzeményei. A versszolgálatban három elítélt is részt vett, majd Csilla, és jómagam is egy-egy költeménnyel tettük ünnepélyessé az alkalmat, melyek közül egyet megosztok veletek.

Áldj és szeress

Köszönöm Neked Uram, hogy vigyázol Rám,
Köszönöm, a Tőled szívből jövő áldást,
Számomra, Te lettél az út, Te vagy a remény,
életem és szívem a Tiéd.
Tudom, hogy szeretsz s fogod a kezem,
tedd azt, ami a terved én velem,
Te vagy, az Igazság, Te vagy az Ige,
Te vagy, a mindenség Igaz szíve,
Te lettél az Erőm, Te lettél a Vigaszom,
Te lettél, Minden egyes támaszom.
Nem hagylak el, áldom a Te nevedet,
Áldj és Szeress, mint minden Gyermekedet.

(2017. december 17. Balassagyarmat,  R.O. elítélt)

 Az alkalom legmeghatóbb része az volt számomra, amikor átélhettem, hogy a mi drága Jézusunk nem személyválogató. Nála nem számít bőrszín, származás, rang; nem számít vallás; nem számít a bűn, az ítélet súlya; nem számít, milyen fajhoz tartozol. Bizony-bizony ebben a közösségben volt olyan ember, aki muszlim hitben jár, de ismeri Jézust. Volt olyan, aki nem magyar, hanem roma, vagy netán egyiptomi. Volt olyan, aki erkölcsileg nem áll a helyzet magaslatán – magyarul nemcsak tyúkot lopott, hanem szörnyű, „kékfényes” bűnöket követett el –, és nem utolsósorban bizony-bizony volt olyan is, aki testileg rab, de lélekben szabad. Ide tartozik az én testvérem Csilla is, aki mozgásában korlátozott, testileg rab, de verseiben, lélekben szabad.

Köszönetet mondok Ervin testvéremnek, aki egyszerű, minden nemzet nyelvén érthetően szólta az  Igét, és szórta az Ige drága magvait mindazon szomjazó lelkeknek, akik ezen a nyelven értenek. Nem utolsósorban köszönöm Krisztián lelkész testvéremnek, hogy az Ige szavait „kánaáni” nyelven is megnyitotta mindazon szomjazó lelkek számára, akik ezen a nyelven értenek.

NAL