ÉrtékTeremtŐ Konferencia

Mikor találkoztál utoljára Budapest utcáin edomitával, moábitával vagy filiszteussal?

Ezzel a kérdéssel indított péntek este (2015.április 24) Dr. Daniel Duda, az Adventista Egyház Transz-Európai Divíziójának osztályvezetője, teológiai tanár az első Értékteremtő konferencián, a Dunamelléki Egyházterület szervezésében.

Nem látjuk őket, nem vásároljuk a termékeiket, nem olvasunk róluk az újságban, mert nem léteznek. Ők trend-teremtők és trendkövetők voltak, a kortárs filozófiát művelték. Ezzel szemben az izraeliták a Könyv értékeit vallották, szemben a kultúrával. Hittek aTeremtő Istenben, az ő erkölcsi normáiban…Leigázott, rabszolga, jelentéktelen nemzetként kellett élniük a nagyok, gazdagok és hatalmasok között. Mégis – ők megmaradtak, a többiek eltüntek. Megmaradunk vagy eltűnünk?

  • Az adventista egyház identitása a Könyvben van. Ha többet jelent számára, mint a mai világ értékrendje, megmarad.
  • Identitásunk alapja: kicsoda számunkra Jézus. Csak benne, az Ő megértése szempontjából van értelme minden igazságnak.
  • Az Adevntizmus az újragondolás mintájára épült. Kialakulásától kezdve többször képes volt újraértelmezni önmagát és a küldetését. A mai egyház identitásválságban van. Az újragonodláshoz a 20+ korosztálynak óriási szerepe van. Mindenki különböző szűrőkkel dolgozik. A látás és a paradigmák változnak. Ha egy falevelet mikroszkóp alá teszünk, ugyanazt fogja látni az utca embere és egy dendrológus tudós, aki az egész életét a fák tanulmányozásával töltötte. Ugyanazt és mégis teljesen mást. Nem elég az őszinteség a hit gyakorlásához, hanem becsületességre is szükség van: megkérdezni “miért”, mit tanulhatok, hogyan lehetne többet megérteni Isten akaratából. Nem elég a XIX. sz. mintáit követni, a hagyományokra, külső formákra, kinézetre, kulturálisan meghatározott stílusirányzatokra építeni identitásunkat.
  • Miért pont az adventista identitást? Nem mindegy hova tartozunk? Van egy prófétikus küldetése – nem mennyiségében hanem minőségében; az adventista gondolkozás olyan mint egy operációs rendszer, ami könnyűvé teszi Isten, az üdvösség és az élet megértését. Az adventista identitás nem jelenti mások kirekesztését, hanem inkább küldetést ad. Úgy tekint másokra, mint Isten gyermekeire, akikért szolgálnia kell.
  • Van egy személyes, lelki identitásunk – nem amit rólam mondanak, hanem amit Isten mond rólam.
  • Dr. Grezsa Ferenc, a Károli Gáspár Egyetem Mentálhigénés Szakának vezetője a személyiségünk történelmi, nemzeti összetevőiről beszélt, amelyek öntudatlanul is bennünk vannak. Arra hívott, hogy értsük meg magunkat, nézzünk szembe azzal a 10 szóval amit behelyeznénk az “én …vagyok” közé.

Az előadók gondolkodásra hívtak. A legtöbb keresztény inkább egy tábornokot szeretne az ágyához rendelni, aki minden nap elmondja mit kell tenni. Ehelyett Isten elmond egy történetet az Igében és gondolkodásra hív, lefordítani a régi storyt mai történéssé és tapasztalattá.

Az 50-250 közötti jelenlét megmutatta, hogy ez Értékteremtőt folytatni kell. Ez a korosztály sokat jeelnt az egyház számára, hallani kell a hangjukat és több teret engedni számukra a szolgálatban.

 

– det –

Egészséges életmód Kecskeméten

A Kecskeméti Kulturális Központban január 22. és március 19. között Tóth Gábor élelmiszeripari mérnök testvér tartott három előadást. Volt 300 darab meghívónk és egy 100 férőhelyes termünk. Ismét Istenre hagyatkoztunk, hogy Ő indítja az érdeklődők szívét Lelke által, mert mi kevesen vagyunk ehhez és kevés a szórólapunk is. 

A sok bibliai előadás után most az egészséges életmódra és a táplálkozásra fektettük a hangsúlyt, és bíztunk, hogy megtelik majd a terem. Pár nappal a sorozat előtt kaptunk jó pár visszajelzést, ami további bizodalomra adott okot. Majd eljött a várva várt nap, és a kultúrház vezetőjével lecseréltettem a termet egy nagyobbra, ahol 180-an férnek el. Az egyik testvér meg is kérdezte, hogy mire alapozom ezt a hitet, elég lenne a „százas” terem is. Majd az esti előadásra jöttek és csak jöttek a vendégek, végül 150-en érkeztek meg! Hát nem csodálatos!

De ez nem csak egy előadás volt! Este 9 órakor ment el az utolsó vendég, közben egyre csak fogytak az előadó egészségügyi könyvei is, a 60 db teljes kiőrlésű „OKOS” kenyér és a különböző egészséges termékek. A következő két előadáson is megmaradt az érdeklődés, kitehettük a „megtelt” táblát – a kenyerekből már 100 db-ot kértünk Tóth Gábor testvértől, amelyeket az utolsó falatig megvettek a résztvevők. Tóth testvért az előadás után, még másfél óráig kérdésekkel ostromolták a vendégek, ő pedig fáradhatatlanul válaszolt mindenkinek, egyen-egyenként. Mi pedig 5-6-an a terem végében szolgáltuk ki az érdeklődőket a programon kapható könyvekkel, élelmiszerekkel, CD-kel.

Isten csodálatosan megáldotta ezt a rövid sorozatot is: 300 meghívó és 150 vendég! Nem nagyszerű? Az a jézusi csoda jutott eszembe, amikor a Mester az öt kenyeret és a két halat megsokszorosítja. Velünk is hasonló történt Kecskeméten ezeken az alkalmakon.

Hoffer Zoltán

Egészség Expo Pécsett

A nagyvárosi evangelizáció keretében gyülekezetünk is célul tűzte ki a körülöttünk élő emberek megszólítását az Egészség Expo megrendezésével.

Lelkesen és bizalommal tekintettünk a jövőbe, bár sok kérdés várt válaszra a hogyannal kapcsolatban. A helyszínek kérdése hamar eldőlt, hiszen két olyan üzletközpont található Pécsen, a Pécs Plaza és az ÁRKÁD, melyek egyrészt kedveltek az itt lakók számára, másrészt elég tágasak az expo megszervezésére. A rendezvényhez szükséges eszközök beszerzése sem jelentett nehézséget, mivel a közösség tagjai magukénak érezték, és felkarolták a lehetőséget. Szétosztottuk egymás között a feladatokat, így rövid időn belül minden fontos kellék a rendelkezésünkre állt. A legfontosabb teendő azonban még hátra volt. Felvenni a kapcsolatot az üzletek vezetőivel, bemutatni számukra a programot, időpontot egyeztetni… – mindezt úgy, hogy nem volt ismerősünk, összeköttetésünk, ahonnan segítségre számíthattunk volna.

Legalábbis így gondoltuk. Isten azonban most is megmutatta, mint annyiszor már, hogy Ő a legjobb összekötő kapocs, ha bízunk benne, és segítséget kérünk tőle. Számunkra is szinte hihetetlen módon felgyorsultak az események. Egyik testvérünk találkozott néhány üzletemberrel, és megkapta tőlük a két üzletközpont vezetőinek az elérhetőségeit. A következő meglepetés akkor ért bennünket, amikor a gondosan megfogalmazott és számítógépen továbbított bemutatkozó levélre néhány óra múlva megérkezett a válasz mindkét helyről, melyben lehetőséget kaptunk egy személyes bemutatkozásra. A gyülekezet lelkészével mentünk el ezekre az alkalmakra, ahol ismét megerősödött bennünk az a tapasztalat, hogy Isten előkészítette számunkra az utat. Érdeklődve és támogatóan fogadott mindkét vezető, fel sem merült bennük, hogy fizetnünk kellene a helyért, amit adnak. Nagyon jó légkörben egyeztettük a részleteket ekkor is, de ugyanezt a segítő hozzáállást tapasztaltuk végig a szervezés és a lebonyolítás alatt. Ilyen kezdet után nyílt lehetőségünk 2014 novemberében a Pécs Plazában, 2015 januárjában pedig az ÁRKÁD üzletközpontban találkozni a pécsiekkel az Egészség Expo keretein belül. Mindkét helyen nagyon sok emberrel ismerkedtünk meg, sokan örömmel fogadták a lehetőséget, és szívesen végigjárták a nyolc állomást. A legérdeklődőbbek azóta részt vesznek a gyülekezet épületében megszervezett főzőkörön.

A történetnek azonban még nincs vége. A múlt évi expo alkalmán egy hölgy felfigyelt a rendezvényre, elkérte az elérhetőségünket, és meghívott bennünket egy általa szervezett programra, ez év április elsejére – „Könyvtári éjszaka” – , ahol ismét felállíthattuk a paneleket, és újabb lehetőséget kaptunk az emberek elérésére. Ugyanakkor a Plaza vezetője megadta a társplázák vezetőinek elérhetőségeit, hogy azokban a városokban is népszerűsítsük az egészséges életmód alapelveit. Ennek köszönhetően kerül sor április végén Sopronban, az ottani Plazában az Egészség Expo megrendezésére.

Amellett, hogy sok új ismerőssel, sok szép tapasztalattal gazdagodtunk, megerősödtünk a hitünkben, és egymáshoz is közelebb kerültünk.

A következő állomás Barcs, ahol május végére tervezzük az Egészség Expo megszervezését, és ahol szintén vannak már összeköttetéseink az egyik korábbi expo kapcsán, akik segítenek a lehető legjobb helyszín megtalálásában.

Mindenkit bátorítok, hogy induljon el ezen az úton, mert biztosak lehetünk benne, Isten előttünk megy, és elhárítja az akadályokat, miközben gazdagon megáld bennünket vele szerzett tapasztalatokkal.

Laiszné Nagy Annamária

Evangélium a gyakorlatban

Az internetmédia tavaszi evangelizációs sorozata

Az internetes evangelizáció újabb alkalmára került sor a LIFEconnect program keretében a Terézvárosi Gyülekezetben április hónap első két hétvégéjén. Ezúttal inkább a fiatalok voltak a helyi résztvevők, mivel a program egybeesett az unió ifjúsági programjával, amit Csizmadia Róbert testvér szervezett. A vendég prédikátor Kovács-Bíró János volt a Transzeurópai Divíziótól, aki mindkét program lelkészi feladatát felvállalta.

Nagyon színvonalas és lelki alkalmak voltak ezek az esték a fiatalok, a gyülekezet és az interneten velünk kapcsolatban lévők számára egyaránt. Evangéliumi gondolatokon keresztül gondolhattuk át mai életünk kérdéseit. Olyan evangéliumi tanításokról volt szó, mint például az irgalmasság mai megértéséről, vagy hogy hogyan érthetjük meg a 21. században az áldozatot a gyakorlatban. Mindannyian nehézségekkel nézünk szembe, ezért foglalkoztunk a reménység kérdésével is, aminek meghatározó szerepe van a mindennapok megélésében. A világ felgyorsult és zaklatott tempója a mi életvitelünkre is hatással van, ezért szintén életbevágóan fontos tisztában lennünk azzal, hogy hogyan élhetjük meg ma a szombat áldását. Végül természetesen szó esett a pénz és az anyagiak kérdéséről is, ami mindenre rányomja a bélyegét, ezért megvizsgáltuk, mit tegyünk, hogy a szívünket ne vegye birtokba.

A fiatalok élvezettel hallgatták az egészségügyi előadásokat is, amelyek sok esetben nagyon is humorosan közelítették meg az általuk éppen tárgyalt különböző témákat. Hallhattunk még remek személyes tapasztalatokat és szemléltető történeketek a fiataloktól, amelyeket az internetes chatelők is kommentáltak, esténként mintegy 140-en. A gyülekezet helyiségében előadásról előadásra közel 120 fiatal volt jelen, emellett igen örvendetes, hogy egyre többen kísérik figyelemmel az LCTV.hu, illetve a LIFEconnect.hu weboldalakat.

Zarka Péter

Ízletes ételek egy karnyújtásnyira?

Igen! Egészséges, szép és még ínycsiklandó is.

Az alábbi recept tartalmazza, mik is egy vegetáriánus Főzősuli összetevői: Egy remek, sokak által könnyedén megközelíthető helyszín az Újpesti Polgári Centrumban, sok-sok résztvevő, akik szorgosan járnak előadásról előadásra és erre barátaikat, családtagjaikat és szomszédaikat is buzdítják, elhívják. Jó pár lelkes segítő a színpadon és a színfalak mögött, akik csapatként úgy dolgoznak, mint egy olajozott finommechanikai turmixgép. Egy hiteles szakács, Csengei Károly – illetve egy orvos-természetgyógyász, Dr. Papp Gábor –, akik nemcsak kiadják a feladatokat és lyukat beszélnek a gyomrunkba, hanem fűszereznek, kavarnak, kóstolnak, és alkalmanként még érdekes előadást is tartanak különböző témákban: táplálkozási útmutató daganatos betegeknek, szív és érrendszeri problémákkal küzdőknek, csontritkulástól, cukorbetegségtől szenvedőknek. Ezeken felül pedig útmutatást is kapunk miként erősíthetjük meg immunrendszerünket egy jobb holnapért már ma. Fűszerezésül pedig elengedhetetlen egy csipetnyi jókedv 🙂

A program nagy hangsúlyt fektet a megelőzésre, így nemcsak azoknak ajánljuk ezt az új életformát (étrendet, főzési szokásokat), akik betegségekkel küzdenek, hanem azoknak is, akik jelenleg egészségügyi problémáktól mentesen készek olyan biztató jövőbe tekinteni, amely már ma kezdetét veheti.

Szeretettel várunk következő alkalmainkra téged is minden szerdán 18.00-tól, 2015. április 22–május 27. között az Éden Völgye Életmódközpontba. A belépés díjtalan lesz most is!

Egy egészséges étel, mely finom és még jól is néz ki, könnyed mosolyt csal szeretteink arcára! 🙂

Kellemes főzőcskézést kívánok!

Tóth Eszter