Van remény – keresztségek a sashalmi és a farmosi gyülekezetben

Nemrég egy meglepő tényt hallottam egy előadáson.  A két legutóbbi egyházszakadáskor két gyülekezetet kellett feloszlatni. Az egyik a Székely Bertalan utcai a másik Sashalmi gyülekezet.

Sajnos ezek az események megtépázták a Sashalmi gyülekezet tagságát és a taglétszáma is nagyon megfogyatkozott, kiöregedett. Ezért is külön öröm, hogy 2019.05.04 – én a Pestszentlőrinci „A” gyülekezetben  két fiatal testvérünk keresztelkedett meg Sashalomról és egy Farmosról.

Sashalomról Margitné Tóth Nikoletta aki rendszeresen, férjével együtt jár a gyülekezetbe, aki még nem adventista. A keresztségkor együtt izgultunk, hisz hét hónapos terhes volt.

Takács Sándor nagyon fiatalon megkeresztelkedett, de egy csalódás eltávolította az Egyháztól. Isten és testvérek szeretete visszavonzotta a sashalmi közösségbe.

Oláh András  a Farmosi Gyülekezetből jött. Ő együtt dolgozott egy adventista testvérrel és tőle hallott az adventista egyházról. Elkezdett a gyülekezetbe járni és Tonhaizer Tibor és Henter Barna készítette fel a keresztségre.

Isten adja meg, hogy testvéreink beépüljenek a gyülekezetek közösségébe és hasznos  tagokká tudjanak válni.

A keresztségi felhívásban hét testvér kérte, hogy imádkozzunk értük, hogy minél hamarabb ők is megkeresztelkedhessenek.

Köszönjük a Budapest-Pestszentlőrinc „A” gyülekezet vendégszeretetét, a farmosi és a sashalmi testvérek nevében.

Simon László