“Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen…”

Igeszakasz: Gal 3:26-28; Zsid 10:24-25. Harmadik alkalommal ismételjük el a Zsoltáros felkiáltását – „Istenünk, újíts meg bennünket!” – azzal a vággyal, hogy mielőtt felemelnénk Krisztust az emberek előtt, Isten tegyen bennünk valamit az Ő akarata szerint. A megújulásért imádkozunk, amiről Ellen White azt írja, hogy „Az igazi istenfélelemben való megújulás a legnagyobb és legsürgetőbb szükségletünk.” […]

“Az igaz ember a hite által él…”

Igeszakasz: Róm 1:16-17; Jób 42:1-6 Az elmúlt héten egy sorozatot kezdtünk – „Istenünk, újíts meg bennünket!” címmel. Az a célunk, hogy mielőtt a Jézus7 programon keresztül magasra emelnénk Krisztust az emberek előtt, őszinte szívvel kérjük Istent, hogy előbb Ő tegyen bennünk valamit. A megújulás lehetséges, de ott ahol Isten akarja, akkor, amikor Isten akarja, és […]

“Elvesztem, hiszen a Királyt látták szemeim!”

A neves adventista evangelizátor – Doug Batchelor [i] – leírja, hogy New Yorkban felnőve, a rendőröket egyszerűen csak „disznók”-nak nevezték, és jó heccnek tűnt lépten-nyomon kigúnyolni őket. Egyik alkalommal még azt is megtette, hogy egy lopott kocsival haladva megállt egy rendőr mellett, hogy útbaigazítást kérjen tőle, csak azért, hogy később a rendőrök ostobaságán nevethessenek. A […]