Fények és árnyak Minneapolisban

Az első szikrák A Generál Konferencia ülése Minneapolisban[1] (1888) váratlan és nem kívánt üzenettel szembesült, amelyet a Sings of the Times (Idők jelei) című kaliforniai folyóirat két ifjú szerkesztője hozott magával. – A. T. Jones magas, jó megjelenésű lelkész; kiváló szónoki tehetségével képes volt akár két óra hosszan is lekötni hallg atói figyelmét; néha végletekre […]

Élet a földi létben – és az öröklétben

Ezekben a bibliaversekben Pál Isten népének dicsőséges jövőjéről beszél. Elismeri, hogy bár itt a Földön szenvedés vár ránk, mégis van reménységünk. Számos szóképet felhasznál arra, hogy reménységünk mibenlétét taglalja. 1. Sátor: Az 1. versben a sátor képe rövid, földi életünket jelképezi. Az Istentől való „épület” pedig azt hivatott szemléltetni, hogy miként élünk majd az örökkévalóságban. […]

Jézus – minden reménységünk középpontja

Minden név között, amelyet valaha gyermeknek adtak, van egy, amely magányosan, egyedül áll, mozdíthatatlanul. Bár ma tréfa vagy eskü tárgyát is képezheti, mégis eljön majd az a nap, amikor minden térd, mennyen és földön egyaránt meghajol e név viselője előtt, aki királyok Királya és uraknak Ura. Ez az a név, amely életünket megtartja; ez a […]

Jézus – Élő reménységünk

Bármilyen kudarc érjen is, tekintetünket emeljük önmagunkról – Jézusra! „És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie. Hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, […]

Dániel – A remény beigazolódik

A csatákat elveszíthetjük, de Dániel könyve szerint megnyerhetjük a háborút 2005-ben Ghana nemzeti futballválogatottja, a Fekete Csillagok, jogot szerzett arra, hogy játszhasson a Németországban rendezendő világbajnokságon. Keményen edzettek, de első mérkőzésüket elveszítették. A reményt azonban nem adták fel. Hittek abban, hogy bár a csatát elveszítették, erős elhatározással és kemény munkával mégis kijuthatnak a világbajnokságra, így […]