Szlovákiai vendégszolgálat

A szlovák testvérek meghívására szombaton Kassán szolgáltunk összevont alkalmon a két városi gyülekezet tagságának. Vasárnap Besztercebányán egy teológiai konferencián tartottunk előadásokat. A délelőtti programban Jirzi Moskala két előadásban szólt a hit általi megigazulás és az utolsó generáció témájáról és ezek összefüggéséről. Itt mutatták be és árusították elsőként Moskala testvér God’s Character and the Last Generation[Isten jelleme és az utolsó nemzedék] című könyvének szlovák fordítását is. Délután az egyház lelki és szervezeti egységéről (Cserbik János) és a magyarországi csatlakozás tanulságairól (Stramszki István) hangzott el egy-egy előadás. A helyi orvosi szak előadótermében mintegy 400 testvér volt jelen, aktívak voltak – mindkét témakörben több tucat kérdésük volt. A cseh–morva–szlovák unió egészéből érkeztek testvérek.

(Cserbik János)