„Merre vezet az Úr?”

Május 30. is nagy ünnep volt a Kiskőrösi Hetednapi Adventista Gyülekezet életében. Hitmélyítő konferenciánkat a jelentős helyigény miatt a Bem József Általános Iskolában rendeztük meg.

Hitmélyítő konferencia KiskőrösönAz aulában kihelyezett mintegy 150 szék néhány kivétellel megtelt. 20–30 gyermek is színesítette az alkalmat szolgálatával, akikkel a Kecskeméti Gyülekezet lelkészei, Árvai Tamás és Pálma foglalkoztak. Ráckevétől Tompáig, a Duna keleti partjának kb. 80 km-es sávjából sorakoztak fel a gyülekezetek, hogy együtt dicsőítsük az Urat. Az istentiszteletet több kórusszám, zenedarab és egyéb szolgálat színesítette.

Kedves gesztus volt az iskola igazgatója, Lasztovicza László részéről, hogy mint házigazda, üdvözölte a jelenlevőket. A szombatiskolai beszélgetést Körmöczi Miklós testvér, a bajai körzet lelkésze vezette. Az igehirdetés szolgálatát Ócsai Tamás,  egyházunk Magyar Uniójának elnöke és dr. Ősz-Farkas Ernő, a Dunamelléki Egyházterület elnöke végezte. Ócsai testvér Ezékiel könyvének arra a szakaszára irányította a figyelmünket, ahol az Úr a szétszórt csontokat életre kelti. Ősz-Farkas Ernő testvér arról beszélt, hogy a korai egyháznak milyen forradalmian új döntéseket kellett hoznia az evangélium terjedésének előmozdítására. Félre kellett tenni egy, az ószövetségi korokon átívelő rendelkezést, a körülmetélkedés követelményét. Mindkét prédikációban egyaránt hangsúlyt kapott, hogy Isten népe számára az kell legyen az elsődleges kérdés: „Merre vezet az Úr?”

A szeretetvendégségre az iskola ebédlőjében került sor. A közösen elfogyasztott ebéd után a vállalkozó kedvűek egy rövid városnéző túrán vehettek részt. A délutáni programban a jelenlevő gyülekezetek mutatkoztak be, illetve az aktuális egyházi eseményekről kaptak tájékoztatást a hallgatók. Közben sok-sok énekkari és egyéb szolgálat hangzott el.

Hála él szívünkben az Úr jelenlétének e csodálatos megtapasztalása nyomán. Hála, hogy az előállt komoly vízvezeték-problémát a teljes gyülekezet együttes imájára (válaszul) az ebéd idejére rendbe tehették. Hálásak vagyunk Gyürüs István lelkész testvérünknek és feleségének Gyürüs Panninak, akik minden erejüket, igyekezetüket latba vetve munkálkodtak együtt a gyülekezet kicsiny, de lelkes csapatával a Menny áldásainak elnyeréséért. Hálásak vagyunk testvéreink szolgálataiért, vendégeink megtisztelő jelenlétéért és legfőképpen jó Atyánknak teljes alkalmunkat megáldó kegyelméért. Hisszük, hogy Isten áldása lesz a városon, hogy otthont adott egy Istent dicsőítő alkalomnak.

MF