Duna Ifjúsági Központ

Álláshirdetés

A Dunamelléki Egyházterület az Egyházterületi Bizottság határozata alapján egy ifjúsági központot alakított ki Duna Ifjúsági Központ néven az egyházterületi iroda alagsorában, a Budapest, Székely Bertalan u. 13. sz. alatt. Az ifjúsági központ célja, hogy ingyenesen használható biztonságos helyet adjon a fiatalok részére az ismerkedésre, a közösséggé formálódásra, a lelki növekedésre, a szociális és életviteli kompetenciák fejlesztésére, valamint a szabadidő szervezett eltöltésére.
A Dunamelléki Egyházterület ezúton pályázatot hirdet Ifjúsági központ koordinátor munkakörre.

Az elvégzendő feladatok:
– Az ifjúsági központ nyitvatartási ideje alatt felügyelet biztosítása, a rend és tisztaság fenntartása.
– Az ifjúsági központba érkező fiatalokkal nyitott, baráti beszélgetések lefolytatása.
– Ifjúsági programok szervezése és lebonyolítása.
– Az ifjúsági központ eseményeinek hirdetése közösségi médiában (facebook, instagram stb.), ezen felületek naprakészen tartása.
– Segítségnyújtás a helyszínen felvetődő kérdésekben (helyben olvasható könyvek és folyóiratok, valamint különböző technikai eszközök [tv, wifi, teakonyhai eszközök] használatában).

Feltételek:
– Adventista gyülekezeti tagság.
– 18–35 év közötti életkor.
– Lelkészi ajánlás.

Díjazás:
– 800 Ft/óra egyházi szolgálatot ellátók szertartáspénzeként.

Jelentkezési határidő:
– 2018. április 8.

A jelentkezéseket a detiroda@gmail.com címre várjuk, rövid szakmai önéletrajzzal, motivációs levéllel és lelkészi ajánlólevéllel.
A motivációs levélben kérjük kifejteni a személyes indíttatást, a jelentkező munkakörhöz kapcsolódó kompetenciáinak bemutatását, valamint az ifjúsági programokra vonatkozó ötleteit és javaslatait, amelyeket megvalósítana a munkakör betöltése során.

A pályázatban feltétlenül kérjük feltüntetni azt, hogy a jelentkező mely napokon, és azokon belül milyen időtartamban kíván munkát vállalni. A Dunamelléki Egyházterület biztosítani kívánja, hogy az ifjúsági központ a hét minden napján nyitva legyen, legalább 14.00–22.00 óra között, szombatonként 24.00-ig, ezért azok jelentkezését is várjuk, akik csak alkalomszerűen, vagy csak heti néhány órára tudnak részt vállalni az ifjúsági központ irányításában.

További kérdésekkel Szabó Zsolt általános titkár kereshető a +36 30 541 2884 telefonon.

Imádkozó házaspárok

Immár hatodik alkalommal gyűltek össze a bajai gyülekezet házaspárjai, hogy együtt gondolkodjanak, beszélgessenek, imádkozzanak a párkapcsolatokért. A nők és férfiak külön csoportokban dolgoznak át olyan témákat, melyek a másik fél mélyebb megértését, a kapcsolat elmélyülését segítik. A 20 részesre tervezett program kéthetente, szombat délutánonként van megtartva, melyre nemcsak gyülekezeti tagok járnak, ill. a még nem házasok is részt vehetnek rajta. Kis István lelkész a férfiak csoportját vezeti, míg felesége, Mayor Márta a nőkét. Az alkalmak végén lehetősége van a pároknak közös imádságra, de a kapott vázlatok alapján otthon is folytathatják a beszélgetést. Minden 4-5. alkalom után egy közös programot iktatunk be, amikor a férj és feleség együtt van. Az eddigi tapasztalatok alapján, nem csak a párokra van jó hatással a kezdeményezés, hanem erősíti a gyülekezeten belüli kapcsolatokat is.

(Kis István)

A szerelem a Bibliában – beszámoló az Új Advent Kórustársaság hangversenyeiről

2018. március 10-én és 11-én két koncertet tartottunk Budapesten. A kórusművek mellett egyéb zeneművek is elhangzottak. Juhász Gábor, brémai testvérünk lanton játszott, illetve két vendég muzsikus, Tóth Emese Gyöngyvér énekkel, Szászvárosi Sándor pedig viola da gambán működött közre. A zeneműveket az irodalom palettájáról színesítettük: a kórus házaspár tagjaitól páros szerelmes versek és Énekek éneke részletek hangzottak el. Két kórustársunk néhány percben azt is megvilágította, nekik mi jut eszükbe a szerelemről, az Istennel való intim közösségről. Hiszen a műsorban nem csupán az emberek közti szerelem bibliai alapú bemutatását tűztük ki célul, hanem ezen keresztül énekeltünk és beszéltünk Isten szerelméről az ember iránt. Hites Gábor szólt arról, hogy Isten milyen szerelmi bánatot érez, ha mi, emberek eltávolodunk tőle, Makkos Norbert pedig arról beszélt, hogyan szerethetjük viszont Istent – ha megtartjuk az Ő parancsolatait –, hogyan „randevúzhatunk” vele rendszeresen. A hangversenyt a nagy menyegzőről, Jézus második eljöveteléről szóló művel zártuk.

Az első koncertet a Práter utcai gyülekezetben tartottuk telt ház előtt, a másodikat pedig a budafoki evangélikus templomban, ahova még visszavárnak minket. Mindkét helyen sok idegen ember hallgatott minket. Számunkra, a kórus tagjai számára is megindító volt részt venni ebben a szolgálatban, imádkozni egymásért a nehéz körülmények között; látni, hogy a kórus házaspárjai milyen szeretettel felelgetnek egymásnak a versek és az Énekek éneke szavaival; látni Norbi arcát, ahogy a sok ismeretlen embernek olyan természetes egyszerűséggel beszélt a negyedik parancsolatról; megélni, ahogy a kórus énekén keresztül Isten üzenetét adhattuk át.

A szolgálatot folytatjuk! Rövid felkészülési idő után április 15-én felújítjuk a tavalyi reformációs műsorunkat. Tavasszal még egy új projektet indítunk, melyhez új tagok jelentkezését is várjuk április végéig. Jelentkezés és további információ: ujadvent@gmail.com

A korábbi koncertjeink felvételei hamarosan elérhetők lesznek a kórus YouTube-csatornáján: https://www.youtube.com/channel/UCuj7jLRU4n18yKfOe5NVY2g?view_as=subscriber

További hírek és információk a kórus Facebook-oldalán: https://www.facebook.com/ujadventkorustarsasag/

„Annyira lelkesítő volt a kórus és a zenészek, a versmondók egyszerű és alázatos emelkedettsége, ahogyan világosan és őszintén tálalták a koncert lényegét adó témát, a szerelmet, hogy a két óra hosszát meg sem éreztem, viszont nem tudtam összecsukni a szám, végig mosolyogtam az egészet.” (A közönség egy tagja.)

Életfejlesztés Baján

Az angliai Life Development alapkoncepcióját felhasználva és helyi viszonyokhoz alkalmazva kezdtük meg Baján az ÉLETfejlesztés programot. A már Nagykanizsán is kipróbált elképzelés lényege, hogy nem csupán egy előadásra hívunk vendégeket, hanem az imaház ilyenkor átalakul egy teaházzá, ahol asztalok köré ülve tea és pogácsa társaságában egymással is beszélgetnek a résztvevők. A kéthetente megrendezésre kerülő alkalmak másfél óráig tartanak. Az első felében általában 3 kérdést kap a vendég előadó, amely segít egy kicsit megismerni a személyét és a témához kapcsolódó viszonyát. Közben 2-3 kérdést kapnak a részvevők is, melyeket az asztalok körül ülve beszélnek meg néhány percben. A gyülekezeti tagok elvegyülnek a vendégek között, hogy barátságok épülhessenek. Az este második fele a témához kapcsolódó előadás, melynek végén még igény szerint van lehetőség kérdezni.

Olyan életkérdéseket veszünk sorra, melyek mindenkit érintenek (szeretet, párkapcsolati-, házassági kérdések, érzelmek, pénzügyek stb). Minden előadás bibliai elveket mutat be élet- és emberközeli formában, meghitt környezetben.

További képek, beharangozó videók, videófelvételek és friss információk a Bajai Gyülekezet elérhetőségein: http://baja.adventista.hu/eletfejlesztes

fb.com/bajaiadventista

https://www.youtube.com/channel/UCZXqCeu4A42Lh0yA9jrqE9Q

(Kis István)

Szivárvány Ráckeve felett

Ráckeve egy szép kisváros a Duna szigetén. Ebben a városban az Adventista Egyháznak egy lelkes gyülekezete tevékenykedik.

A testvérek egyik bánata, hogy a város eléggé elszigetelődik a gyülekezettől. „Ha nem megy a hegy Mohamedhez…” alapon a gyülekezet olyan pontokat keresett, amik hidakat építenek a gyülekezet és a város között.

Még a nyáron felfedezték, hogy a Szivárvány Óvoda kerítése eléggé megkopott. A közösség tagjai felajánlották segítségüket, hogy a kerítés a szivárvány színeiben pompázzon.  Így lecsiszolták, lefestették, újjávarázsolták azt.

Ezután adódott az az ötlet, hogy a település két óvodájában, általános iskolájában és művészeti szakközépiskolájában „Így vigyázok az egészségemre!” címmel rajzpályázatot hirdessenek. Több mint száz pályamű érkezett, amit szakértő zsűri értékelt. Hol legyen az eredményhirdetés? Az óvodáknak, iskoláknak nem volt olyan helye, ahol ez megvalósulhat. A könyvtár nem tudott helyet biztosítani. Nem maradt más, mint a gyülekezet épülete. A gyülekezet fiataljai műsorral, a testvérnők – egészségtudatos – süteményekkel, a férfiak a kiállítás helykialakításával készültek.

Eljött a nagy nap. A képek a falon, egészségplakátok elszórtan a folyosón, a teremben, állófogadásra megterített asztalok, díjak, és gyönyörű csokor a széksorok előtti asztalon.

És izgatottan vártunk…

Megnyílt az ajtó, elsőként egy anyuka két gyermekkel érkezett, utána a többiek. Volt, hogy az egész család eljött. Ha a betegség (influenzajárvány) nem tizedelte volna meg a gyerekeket, talán nem lett volna elég a helyünk.

A műsor, a díjátadás, az állófogadás szépen lezajlott.

Némely vendég talán a hely békéjét megérezve – úgy tűnt, nem is akar hazamenni.

Köszönjük Urunk ezt a tapasztalatot!

Gyürüs István

Barangolás a Bibliában Baján

Noé történetével indult február 24-én a Barangolás a Bibliában című program a Bajai Gyülekezetben. A missziós jellegű alkalmon két csoportban foglalkoztunk a gyerekekkel óvodástól általános iskolás korig. A délutáni program a történet megjelenítésével kezdődött, amit a felnőttek vállaltak magukra, de be lettek vonva a gyermekek is.

A kézműves ill. beszélgetős foglalkozások után közös uzsonnával, sütizéssel zártuk a programot. A tervek szerint kéthavonta szervezünk hasonló alkalmat, hogy elérjük és megtartsuk a gyülekezetünkben lévő gyermekeket és barátaikat. Egyelőre az ismertségi körből jöttek vendég gyerekek, de bízunk benne, hogy új arcokat is látunk a következő alkalommal.

(Kis István)

 

További képek:

https://www.facebook.com/pg/bajaiadventista/photos/?tab=album&album_id=2035832276742430

Presbiterszentelés Székesfehérváron

2018. február 24-én a székesfehérvári ifjúsági hétvégén részt vevő fiatalok egy különleges alkalmon ünnepelhettek együtt a helyi közösséggel. Dr. Ősz-Farkas Ernő DET elnök presbiterré szentelte az A gyülekezet két fiatal tagját: Potempski Dániel Konrádot és Benjamin Alexet. A felelősségre, szeretetre és áldozatvállalásra buzdító prédikációt kórusszámok és vers tette még szívhez szólóbbá. A presbiterek bizonyságtétele mindenki számára biztatást jelentett, hogy érdemes életünket Isten végtelen szeretetében élni. Örömünket fokozta, hogy ezt a napot Székesfehérvár két gyülekezete együtt élhette át.

(Hellinger Áron)

Hitmélyítő Érden

Érd néhány évtizede még Európa legnagyobb faluja volt. Most megyei jogú város. A legújabb statisztika szerint az egyik leggyorsabban növekvő település Budapest agglomerációjában. Bizonyára sejti az Olvasó, hogy most nem a város statisztikai adatairól lesz szó, hanem a gyülekezetről. 

Az Érdi Gyülekezet a magyar viszonyok között a nagyobbak közé sorolható. A város központjától karnyújtásnyira emelkedik az impozáns gyülekezeti épület.

Itt volt 2018. február 17-én a regionális hitmélyítő alkalom. A gyülekezet vendégei Ócsai Tamás, a Magyar Unió elnöke és dr. Ősz-Farkas Ernő, a DET elnöke voltak. Az alkalomra Pesterzsébetről, Soltról, Szigetszentmiklósról és Ráckevéről jöttek el a testvérek.

Délelőtt a szívet melengető versek és kórusszolgálatok között hallhattuk, hogy miért jön el Jézus, és hogyan várjuk Őt.

A vendéglátó gyülekezet finom ételek alatt roskadozó terített asztallal várta az ebédszünetben a testvéreket. Alkalom adódott közben testvéri-baráti beszélgetésre, tapasztalatcserére.

Délután a gyülekezetek beszámoltak a náluk folyó munkáról, tapasztalatokról. A beszámolók között szolgálatok melengették a jelenlévők szívét. Hallhattunk az unió és a terület terveiről is, és a testvérek kérdéseire is válaszoltak vezetőink.

Bárcsak mindenki elkötelezettebbé vált volna a szolgálatban, aki részt vett a programon, és azok is, akik a NET-en követték az eseményeket!

Gyürüs István

Életmódklub panellakásban

2018. január 22-i indulási időponttal a Hévízi Gyülekezet „Élet+Módi, Élj tudatosan!” címmel életmód foglalkozásokat szervezett egyikük keszthelyi lakásán. A helyszín választása nem véletlen, hiszen a célunk az volt, hogy a közeli ismerősök, szomszédok, munkatársak látogassanak el először a klubba, ahol otthon érezhetik magukat egy ismerős környezetben, ahol a saját konyhájukhoz hasonló eszközök segítségével maguk is el tudják majd készíteni az itt megismert ételeket, italokat, édességeket.

A terv az, hogy minden alkalommal közösen készítsünk el valami egészséges, vegetáriánus ételt, amit közösen el is fogyasztunk. Fontosnak tartjuk, hogy egy kis testmozgással kezdjünk (amennyit a hely megenged) és a lelki tartalom se maradjon ki a programból. Testet és lelket együtt táplálunk a kéthetente megtartott foglalkozásokon.

Az alapot a New Start 8 alapelve jelenti, hiszen ahogy E. G. White írta, a tiszta levegő, napfény, mértékletesség, pihenés, testedzés, megfelelő táplálkozás és a víz használata, az Isten erejébe vetett hit – ezek az igazi gyógyszerek.

A foglalkozások közül kettőt tartottunk meg eddig, és mosolygós, elégedett emberek távoztak tőlünk. Bízunk benne, hogy hasznosnak és tartalmasnak találva ezeket az estéket, legközelebb már ők maguk is bátran hívnak vendéget, és szívesen beszélnek másoknak az itt szerzett tapasztalataikról.

(Pétervári Tünde)

Presbiterszentelés Kiskunhalason

Egy áldott napot éltünk át február 10-én, szombaton Kiskunhalason, a gyülekezetünkben.

A délelőtti istentisztelet alkalmával Faddi Zoltán gyülekezetvezető testvérünket presbiterré szentelte a gyülekezet lelkésze, Kis István. Több bibliai igével és a gyülekezeti kézikönyvben megírt gondolatokkal mutatta be a presbiterre váró felelősségteljes, Istennel a gyülekezeti tagokért és a keresőkért végzendő szolgálatot. A felszentelt presbiter bibliai idézetekkel kérte a gyülekezet együtt munkálkodását, hogy imádkozó lelkületben tudjunk megmaradni és haladni az Isten által elénk tárt úton (1Thessz 5:25, Jak 5:17–18, Lk 12:32, Zsolt 60:14).

A közös ebéd elfogyasztása után egyik férfitestvérünk 60. születésnapjáról emlékeztünk meg, Isten Igéjével kívánva áldott szolgálatot részére.

Délután a keresztség előtti meghallgatás adott meghitt pillanatokat, Isten munkálkodásának beérő gyümölcseként. Ez az alkalom is emlékeztetett bennünket az első szeretetre, saját felkészülésünkre, küzdelmeinkre és örömeinkre.

Átélhettük ezen a napon, hogy Isten jelen van azok életében, akik keresik Őt, mert akik keresik, megtalálják – ez az Ő ígérete.

(Faddi Zoltánné)