Egyesült három Vas megyei adventista gyülekezet

Egyesült három Vas megyei adventista gyülekezetAz adventisták Vas megyében szétszórtan élnek, mintegy százan. ‪Mindenki igyekezik Jézust és az adventi üzenetet másokkal is megismertetni e nehéz területen. ‪Közülük tegnap, szeptember első szombatján, ötvenen egyesültek a Hetednapi Adventista Egyházban, és hisszük, hogy Jézusban is. ‪A sárvári kerakos, a szombathelyi uniós és a helyi kerakos gyülekezet egy része.‬ ‪Együtt létrehoztunk egy ötven fős gyülekezetet, hála Isten Lelke elmúlt években tapasztalt munkájának.‬

Hisszük, hogy Isten megáldja igyekezetünket küldetésünk teljesítésében és a további egységtörekvésünkben. ‪Kérjük, emlékezzetek meg rólunk imáitokban!‬

Szilvási Csaba‬

Adventisták Szombathely főterén, a Savaria Történelmi Karneválon

Adventisták Szombathely főterén, a Savaria Történelmi KarneválonA Vas megyei Civil Fórum felhívására az Adventista Egyház Szombathelyi Gyülekezete is lehetőséget kapott a bemutatkozásra, programjaink népszerűsítésére 2015. augusztus 28–30. között. Már egy korábbi alkalom kapcsán is, mégpedig az Ünnepi Könyvhéten, mely június 5–9. tartott, megjelentünk könyveinkkel a város főterén.

A Savaria Történelmi Karneválon először vettünk részt – könyveinkkel, reklámanyagokkal és az egészséges életmód pilléreit bemutató plakátjainkkal. A nyár végi történelmi ünnepre több ezer ember érkezett a városba, így a mi pavilonunknál is megálltak, érdeklődtek, beszélgettek a vendégek.

Mindkét rendezvényen együtt dolgoztunk a Szombathelyi Keresztény Advent Közösséggel. A szervezők felkértek bennünket más hasonló témájú rendezvényeken való részvételre is Vas megyében, amit örömmel elfogadtunk.

Vasi Missziós Gyülekezet

Különleges keresztség Nemesvámoson

Augusztus 2-án különleges keresztségi alkalom volt Nemesvámoson. A négy leendő testvérünk: Herczeg Józsefné, Vincze Balázs, Mentes Dániel, Felhősi Bernadett a Keresztény Advent Közösségben készültek fel a keresztségre, s eközben érlelődött meg bennük a döntés, hogy a világszéles Hetednapi Adventista Egyház tagjai szeretnének lenni. Ezt az igényt az egyház elfogadta, és a két egyház lelkészei, a kölcsönös bizalom és szeretet jegyében egyedi módon, közösen végezték a szolgálatokat.

Kalocsai Tamás köszöntötte a keresztelendőket és adott nekik útravaló üzenetet, Szabó Attila tartotta az igehirdetést és Oláh Lászlóval együtt ők ketten kereszteltek. A nemesvámosi testvérek nagy szeretettel és az énekkar szolgálatával fogadták a vendégeket. Oláh Margit zongoraművész zenei szolgálatokkal, Lőrincz Katalin énekszámmal, Oláhné Horváth Melinda és Szabó Attiláné versekkel gazdagították az ünnepélyes istentiszteletet. Istenünk gazdag áldása kísérte az alkalmat, baráti és testvéri találkozásoknak adott otthont.

Ilyen alkalom a maga nemében csak egyszer fordulhatott elő ebben a sajátos, két egyház közötti átmeneti időszakban. Máskor már nem lesz rá szükség, mert a csatlakozó testvérek rendezett helyzetben, a Hetednapi Adventista Egyház keretein belül végezhetik hitéletüket, szolgálatukat. A Keresztény Advent Közösség maradó tagjai is meggyőződésük szerint gyakorolhatják hitüket. Ebben a sajátos helyzetben jó volt megtapasztalni az egymás iránti kölcsönös bizalmat és szeretetet.

Szabó Attila

Segít7ek Tábor – Pécel, 2015. július 12–18.

Segít7ek Tábor Pécelen - FestésPécelen az ifjúsági vezetőnk Relay pályázata révén nyert támogatással sikerült megszerveznünk körzetünk 5. Segít7tek táborát. A program célja kettős volt: egyrészt környezetünk, a város javának szolgálata, másrészt pedig a nagyrészt tinédzser résztvevők személyiségének formálása.

A hét folyamán a város közterein végeztünk közösségi munkát (pénteken az ATF területén is) a parkok karbantartását, virágosítását és korlátfestést. A résztvevők szorgalma és tanulékonysága nagyszerű volt, így jó bizonyságot tehettünk a munkánkat segítő városi tisztviselők és önkéntesek előtt. A tábor középiskolás résztvevői a kötelező közösségi szolgálat keretében végezték munkájukat, így igazolást kaptak az elvégzett munka után.

A délutáni közös szabadidős programok keretében a táborozók ellátogattak Szentendrére, hűsöltek a Gyömrői strandon, megtekintették a péceli Ráday kastélyt, bowlingoztak, sportoltak, illetve pénteken délután benevezhettek a Christeens Tábor RRS akadálypályás programjára (http://www.christeens.hu/tabor/rrs/), amin keresztül egy fiatalkorú drogterápiás otthon felépítését támogatták.

Segít7ek Tábor Pécelen - SegítőkA tábori áhítatok reggelente 1Korinthus 13. fejezete alapján az isteni szeretet rendkívüli jellemzőiről szóltak. Esténként a lelkes éneklés után arról tanultak és beszélgettek, hogy mit jelent teljes életet élni. A tábor mottója „Színig töltöd poharam” (Zsolt 23:5) volt.

Szombaton a hozzátartozók, a gyülekezet és a környékbeli fiatalok előtt mutatták be a hét eseményeit, élményeit és tapasztalatait. A résztvevők harmada nem volt még keresztény, ill. adventista környezetben, így számukra különösen meghatározó élmény volt közelről megismerni a hívő fiatalok életét és az evangélium alapjait. Minden résztvevő számára nagyszerű alkalom volt a lelki növekedésre is.

Segít7ek Tábor Pécelen - SzombatA táborban mély barátságok szövődtek, és már készül a terv az első tábori találkozó megtartására, ill. mindenki lelkesen tervezi a jövő évi Segít7ek Táboron való részvételt is.

Külön köszönet a nagyszerű segítő csapatnak, akik nélkül nem tudtuk volna ilyen sikeresen eltölteni ezeket a felejthetetlen napokat.

Szilvási Ágota

Közös istentisztelet a pécsi gyülekezetben

Közös istentisztelet a pécsi gyülekezetben2015. június 6-a hiszem, hogy történelmi jelentőséggel bír a gyülekezetünk életében. Együtt ünnepeltük a teremtés emlékünnepét a kerakos testvéreinkkel, összesen közel százötvenen. 

Pécsett a két gyülekezet között az utóbbi időben baráti kapcsolat volt. Néhány hónapja mindkét gyülekezetnek több temetést kellet tartania, amire egymást hívtuk énekelni. Az egyik ilyen temetési alkalmon fogalmazódott meg bennem, hogy ha tudunk együtt énekelni temetéseken, akkor miért ne ünnepelhetnénk együtt. Néhány beszélgetés után, hála Istennek, egy nagyon szép és áldásos szombatot tölthettük együtt, nem mint vendégeinkkel vagy barátainkkal, hanem mint testvéreinkkel.

Közös istentisztelet a pécsi gyülekezetbenA nap témája a hit általi megigazulás volt, amiről a délelőtti istentisztelet keretén belül két prédikációt hallhattunk. Először Pongrácz Róbert, a Keresztény Advent Közösség prédikátora, majd Petőh Imre, a DET lelkésze szolgált. A két gyülekezet tagjaiból álló kórus, Ömböli Gyuláné vezetésével, szolgálataival ráhangolta lelkünket az Ige befogadására.

Közös ebéd után két nagy csoportban tovább beszélgettünk arról, hogy Isten hogyan vezeti az életünket, és milyen áldásokkal jár az, ha hűek vagyunk hozzá. A közös imádkozások segítettek, hogy még jobban közel kerülhessünk egymáshoz.

Hiszem, hogy ezután még több ilyen istentiszteletünk lesz.

Ömböli Gyula

„Merre vezet az Úr?”

Május 30. is nagy ünnep volt a Kiskőrösi Hetednapi Adventista Gyülekezet életében. Hitmélyítő konferenciánkat a jelentős helyigény miatt a Bem József Általános Iskolában rendeztük meg.

Hitmélyítő konferencia KiskőrösönAz aulában kihelyezett mintegy 150 szék néhány kivétellel megtelt. 20–30 gyermek is színesítette az alkalmat szolgálatával, akikkel a Kecskeméti Gyülekezet lelkészei, Árvai Tamás és Pálma foglalkoztak. Ráckevétől Tompáig, a Duna keleti partjának kb. 80 km-es sávjából sorakoztak fel a gyülekezetek, hogy együtt dicsőítsük az Urat. Az istentiszteletet több kórusszám, zenedarab és egyéb szolgálat színesítette.

Kedves gesztus volt az iskola igazgatója, Lasztovicza László részéről, hogy mint házigazda, üdvözölte a jelenlevőket. A szombatiskolai beszélgetést Körmöczi Miklós testvér, a bajai körzet lelkésze vezette. Az igehirdetés szolgálatát Ócsai Tamás,  egyházunk Magyar Uniójának elnöke és dr. Ősz-Farkas Ernő, a Dunamelléki Egyházterület elnöke végezte. Ócsai testvér Ezékiel könyvének arra a szakaszára irányította a figyelmünket, ahol az Úr a szétszórt csontokat életre kelti. Ősz-Farkas Ernő testvér arról beszélt, hogy a korai egyháznak milyen forradalmian új döntéseket kellett hoznia az evangélium terjedésének előmozdítására. Félre kellett tenni egy, az ószövetségi korokon átívelő rendelkezést, a körülmetélkedés követelményét. Mindkét prédikációban egyaránt hangsúlyt kapott, hogy Isten népe számára az kell legyen az elsődleges kérdés: „Merre vezet az Úr?”

A szeretetvendégségre az iskola ebédlőjében került sor. A közösen elfogyasztott ebéd után a vállalkozó kedvűek egy rövid városnéző túrán vehettek részt. A délutáni programban a jelenlevő gyülekezetek mutatkoztak be, illetve az aktuális egyházi eseményekről kaptak tájékoztatást a hallgatók. Közben sok-sok énekkari és egyéb szolgálat hangzott el.

Hála él szívünkben az Úr jelenlétének e csodálatos megtapasztalása nyomán. Hála, hogy az előállt komoly vízvezeték-problémát a teljes gyülekezet együttes imájára (válaszul) az ebéd idejére rendbe tehették. Hálásak vagyunk Gyürüs István lelkész testvérünknek és feleségének Gyürüs Panninak, akik minden erejüket, igyekezetüket latba vetve munkálkodtak együtt a gyülekezet kicsiny, de lelkes csapatával a Menny áldásainak elnyeréséért. Hálásak vagyunk testvéreink szolgálataiért, vendégeink megtisztelő jelenlétéért és legfőképpen jó Atyánknak teljes alkalmunkat megáldó kegyelméért. Hisszük, hogy Isten áldása lesz a városon, hogy otthont adott egy Istent dicsőítő alkalomnak.

MF

Gyermeknap Kiskőrösön

A kiskőrösi Zsinagóga adott otthont a Csemete Gyermekkórus és Csengettyű Zenekar gyermeknapi szolgálatának 2015. május 23-án.

Csodálatos volt hallani a lelkesen csilingelő, őszinte gyermeki énekhangokat, a kezeikkel megszólaltatott csengettyűket, valamint a trombita- és zongorakíséretet. A mennyország fénye sugározta be ezt az alkalmat. Valóban érezhettük, hogy a gyermekek hite példaértékű kell legyen számunkra, hiszen maga Jézus is azt mondta, ha nem lesz a mi hitünk olyan, mint a gyermekeké, nem mehetünk be az Ő országába (Mt 19:14; Mt 18:3).

KN

A plusz több mint a mínusz

Dél-Erdélyi Egyházterület elnökségeAz elmúlt hétvégén (2015.május 15-17 között) a Dunamelléki Egyházterület meghívására Budapestre látogatott a Dél-Erdélyi Egyházterület elnöksége: Szász Ernő elnök, Ban Gabriel titkár feleségével, Vlad Bogdan Cristian pénztáros feleségével és két gyermekével együtt. Péntek este Isaszegen, Gyömrőn és Gödöllőn; szombat délelőtt Terézvárosban, Zuglóban, Pestlőrincen; szombat délután pedig Érden, Józsefvárosban és Isaszegen szolgáltak a DET elnökség egy-egy tagjának kíséretében. A közös ebédet Pestlőlincen fogyasztották el a helyi testvérek jóvoltából.

A gyülekezetekben válaszoltak a kérdésekre, bemutatták az egyházterületet, melynek 9296 tagja, 54 lelkésze szolgál 151 gyülekezetben. Az egyházterület taglétszáma a Román Unióban tapasztalható trenddel ellentétben nem csökkent az elmúlt évben, sőt 40 fős növekedést regisztrált, ami nem tűnik soknak, de a testvérek hálásak, mert a “plusz mindig több mint a mínusz” – mondta Szász Ernő területi elnök. Kihívásként említették a tagság demográfiai összetételét, mely idősödő tentendciát mutat. Reménységet jelent viszont az 1100 harminc év alatti megkeresztelt fiatal.

A Dunamelléki Egyhátreület stratégiai céljai között szerepel jó kapcsolatot ápolni a határon túli egyházterületekkel. Egymás kihívásainak megértése, a hatékony módszerek megismerése jó lehetőséget biztosít újragondlni szolgálatunkat. Átnéztük azokat a területeket ahol segíthetjük egymás munkáját. A Dél-Erdélyi vezetők megköszönték azt a támogatást, amit a Dunamelléki lelkészek nyújtanak minden évben az evangelizációs szolgálatukkal. Az előadásokra épített evangelizáció látogatottsága ott is csökken, de az anyaországból érkező előadókat szívesen hallgatják. Az elmúlt évben vezették be a körzeti missziós pályázati rendszert, amivel a helyi kezdeményezéseket szeretnék ösztönözni. Három gyülekezetalapításon dolgoznak és jó eredménnyel használják az életmódváltásra épített kezdeményezéseket.

A testvérek érdeklődéssel követik a KERAK-ból érkező tagok és lelkészek csatlakozási folyamatát. Az elmúlt évtizedben határon túl is megosztást okozott a KERAK egyes képviselőinek ottani tevékenyége. Az elmúlt szombaton ima és bőjnapot tartottak mind a 151 gyülekezetben a csatlakozás áldásos kimeneteléért.

A DET elnöksége megosztotta a nagyvárosi evangelizációval kapcsolatos tapasztalatait, a plázákban folyó egészség expók, a “Jézus Élete” festménykiállítás, az életmódklubok és egyéb kezdeményezések tanulságait. Megállapodtak abban, hogy javítani fogják a kommunikációt a két egyházterület között, mert a kihívások nem ismerik a határokat. Továbbra is jó lehetőséget látnak a kölcsönös evangelizációs programokban, amit folytatni szeretnének. Közösen szeretnének hozzájárulni a Kárpátmedencében szolgáló lelkészek közötti szorosabb kapcsolat kialakulásához.

A Dunamelléki Egyházterület elnöksége márciusban a Szlovák Egyházterület vezetőivel találkozott, szeptemberben pedig Kárpátaljára látogat az Egyházterület elnöke. Jövő évben a Horvát és a Szlovén Egyházterület vezetőivel szeretnék felvenni a kapcsolatot. Az itt élő magyar nemzetiségüek Magyarországtól várják a segítséget, hogy anyanyelvükön halhassák az evangéliumt.

(det)

Adventista egyházzenei kórustalálkozó 
és jótékonysági hangverseny Nemesvámoson

(Ahogy egy újságíró látott bennünket…)

Évtizedekre visszanyúló hagyománya van immár az Adventista Egyház zenei kórustalálkozójának Nemesvámoson. A Hetednapi Adventista Egyház világszerte mintegy 17,5 millió, hazánkban közel ötezer hívőt számláló tagjai közül 2015. május 9-én csaknem félezren voltak jelen a Veszprém megye adventista fellegvárának is tekinthető nemesvámosi imaházban. A Dunántúlról nyolc kórus érkezett – Zalaegerszegtől Budapestig, Nágocstól Isaszegig –, s mutatta be három-három dalműben tehetségét és Istenben való hitét. Örömteli színfolt volt az Éjféli Kiáltás Gospel Kórus és más kórusok fiataljainak szolgálata!

Délután került sor a kárpátaljai magyarság megsegítésére szervezett jótékonysági hangverseny megrendezésére, melyet Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármestere nyitott meg, üdvözölve e nemes célt és az alulról jövő kezdeményezést.

A kórusművek és költemények Jézus szeretetéről és visszatéréséről szóltak, ahogy az igei áhítat is, melyet Tóth Szilárd, a gyülekezet lelkipásztora tolmácsolt az egybegyűlteknek. A segélykoncerten közel 430 000 Ft gyűlt össze, amit – a húsvétkor gyűjtött összeghez hasonlóan – az ADRA Adventista Szeretetszolgálat Alapítvány közvetítésével juttatnak el kárpátaljai honfitársainkhoz.

(Bráz János)

Együtt-egymásért

Életmód Expo a Sopron Plaza-ban

Egy ragyogó napot töltöttünk a soproni emberekkel és győri, nagykanizsai, pécsi, szombathelyi testvéreinkkel. 2015. április 25-én reggel 10 órától a Sopron Plaza emeleti szintjén Egészség Expót tartottunk a Hetednapi Adventista Egyház és a Keresztény Advent Közösség tagjainak összefogásával.

A rendezvény keretein belül 8 helyszínen végeztünk különböző egészségügyi állapotfelmérő vizsgálatokat, tanácsokat adva ezzel egy egészségtudatosabb élet reményében. Nagy népszerűségnek örvendett a gyermek expo asztalunk is, ahová a szülők el tudták helyezni gyermekeiket, amíg ők bevásároltak. A rendezvényen jelen volt velünk dr. Márkuly Éva, aki szakszerű javaslatokat tett az érdeklődőknek a helyes táplálkozással és életvitellel kapcsolatban, valamint tévhiteket oszlatott el. A résztvevőket minden asztalnál kis ajándékkal örvendeztettük meg, mint pl. masszírozás, narancs, soproni forrásvíz, könyv stb.

Gyermekeink is nagy segítségünkre voltak a munkánkban, mivel fontos, promóciós feladatokat láttak el. Ők a bejáratnál, táblával a nyakukban köszöntötték az embereket, és invitálták őket a rendezvényünkre. Ez a feladat hatalmas örömet jelentett a gyerekeknek, amit mi lufival és pizzával háláltunk meg.

Az esemény akkora sikert aratott a látogatók körében, hogy a Sopron Plaza vezetője jövőre is szívesen látna minket.

Eme rendezvény mindenkinek rengeteg új és jó tapasztalatot nyújtott. A vendégeknek azért, mert megismerkedhettek az egészségmegőrzés és prevenció egyszerű módjaival, nekünk szervezőknek pedig azért, mert mint tudjuk, emberekért munkálkodni a legcsodálatosabb dolog a világon.

K. T.