Az Őrjárat utcai gyülekezet megalakulása

Örömmel tájékoztunk benneteket, hogy az 2015. augusztus 29-én, szombaton délután 15 órakor kezdődő ünnepélyes istentisztelet keretében 32 fővel megalakult a Hetednapi Adventista Egyház Őrjárat utcai Gyülekezete.

Dr. Ősz-Farkas Ernő, a Dunamelléki Egyházterület elnöke tartotta az igehirdetést és vezette az ünnepélyes szertartást. Közösen megerősítettük a világegyházhoz való csatlakozási szándékunkat, amit minden testvér, mint alapító, aláírásával igazolt azon a bekeretezett táblán, amit Ősz-Farkas Ernő testvérünk hozott ajándékba a gyülekezetnek. Ez a falra kifüggesztve emlékeztet majd bennünket erre a szép napra. A megalakult gyülekezet megválasztotta az új bizottságot. Kaptunk még egy táblát, amit az utcafrontra helyezünk ki, hirdetve, hogy itt a Hetednapi Adventista Egyház kápolnája található. Nagyon sok vendég volt, még az udvaron kívül is álltak a nyitott ablakoknál. Énekekkel, versekkel, imákkal dicsőítettük Istenünket, és hálát adtunk ezért a különleges napért.

Éreztük, hogy az Úr Lelke van velünk.

Hatvani Tibor